Zapraszamy na spotkanie z dr. hab. Janem Cieciuchem, prof. UKSW, który wystąpi z wykładem:

“W poszukiwaniu Tablicy Mendelejewa psychologii osobowości”

Termin: 18.11.2023
Godzina:
10.30
Miejsce: Lubelska Akademia WSEI
20-209 Lublin, ul. Projektowa  4
Aula E

Nie możesz być osobiście, dołącz do nas online:

LINK DO WYKŁADU

dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW

Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują poszukiwania teoretycznych syntez w psychologii osobowości i rozwoju, opartych na precyzji myślenia i wrażliwości na empirię, wyrastających z Kartezjańskiej more geometrico i Popperowskiej sympatii do dedukcji. Aktualnie podejmowane badania i syntezy dotyczą szeroko pojętej struktury osobowości – od zaburzeń osobowości po wartości, mocne strony i dobrostan. Jest autorem wielu publikacji na forum międzynarodowym, co sprawiło, że Uniwersytet Stanforda we współpracy z Wydawnictwem Elsevier umieszcza go na kolejnych edycjach listy „The World’s Top 2% Scientists”. Jest to lista 2% najczęściej cytowanych badaczy z całego świata ze wszystkich dyscyplin naukowych.

foto Krzysztof Kuczyk , www.kuczyk.com