28 marca na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się trzecia edycja konferencji pt. „Inżynierowie dla Lublina”. Jest to spotkanie organizowane przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin dedykowane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszego województwa. Jego celem jest promocja szkolnictwa zawodowego oraz technicznych kierunków kształcenia, a w konsekwencji związania młodych ludzi z regionem i pracą w lubelskim przemyśle.

Podczas konferencji uczniowie zobaczyli wystąpienia dotyczące lubelskiego przemysłu, jego potencjału i funkcjonowania, zapoznali się z ofertą edukacyjną lubelskich szkół zawodowych i uczelni wyższych oraz wysłuchali specjalnych prelekcji dotyczących studiowania technicznych kierunków studiów. Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie reprezentował dr inż. Arkadiusz Małek wykładowca WSEI. W swoim wystąpieniu podkreślił jak bardzo szanowany jest zawód inżyniera oraz jak ważne jest szybkie zdobywanie doświadczenia zawodowego i rozwijanie swoich pasji już od samego początku studiów inżynierskich. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji daje taką możliwość, ponieważ w ofercie edukacyjnej Uczelni znajdują się kierunki, które kończą się obroną pracy inżynierskiej, są to: Informatyka, Logistyka, Transport, Mechanika i budowa maszyn. Nowością w WSEI, której sporą czasu swojego wystąpienia poświęcił dr inż. Małek to wdrażane od 2019 roku studia dualne. Osoba ucząca się na studiach dualnych część zajęć będzie odbywać na Uczelni, przyswajając niezbędną wiedzę akademicką, a równolegle będzie zdobywać wiedzę praktyczną bezpośrednio u pracodawcy. Za wszystkie godziny spędzone w trakcie studiów dualnych u pracodawcy student otrzyma wynagrodzenie. Najlepsi mają szansę na stałe zatrudnienie.

W konferencji wzięło udział ponad 450 uczniów. Mamy nadzieję, że to spotkanie skłoni młodych ludzi do wyboru technicznych kierunków studiów, rozwijania w tym kierunku swoich zdolności i w konsekwencji pracy na rzecz lubelskiego przemysłu.