Za nami I Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „WSPIERANIE RÓŻNORODNOŚCI PSYCHICZNEJ W WARUNKACH TRANSFORMUJĄCEGO SIĘ ŚWIATA”*.

 

Konferencja odbyła się w trybie hybrydowym 28 listopada 2023 r. w Auli E, Lubelskiej Akademii WSEI przy ul. Projektowej 4 w Lublinie. Było to pierwsze wydarzenie w planowanym cyklu naukowej wymiany doświadczeń, organizowanych w języku polskim z udziałem gości zagranicznych wygłaszających wystąpienia w języku angielskim i ukraińskim. Naukowym celem organizacji konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy teoretykami, badaczami, naukowcami i praktykami materii. Kolejnym z zamysłów było wywarcie wpływu na społeczne otoczenie poprzez popularyzowanie wiedzy, nakreślanie rozwiązań najbardziej nurtujących problemów z zakresu wspierania rozwoju i ochrony zdrowia psychicznego oraz modyfikowania systemów edukacyjnych.

Na konferencji gościli nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy ochrony zdrowia i placówek psychologiczno-pedagogicznych oraz rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży, a także osoby wkraczające w dorosłe życie.

W gronie zaproszonych prelegentów znaleźli się: dr Marlena Sokół-Szawłowska z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, dr Lidiya Oryshchyn-Buzdyhan z Politechniki Lwowskiej oraz prof. Rosemary Sage z Wielkiej Brytanii, która jest ekspertem z dziedziny komunikacji w edukacji ze szczególnym uwzględnieniem psycholingwistyki oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Konferencja objęła następujące obszary tematyczne:

 • Funkcjonowanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w kontekście zdarzeń nienormatywnych pandemii i wojny.
 • Psychoprofilaktyka i terapia: nowe problemy – nowe wyzwania dla specjalistów.
 • Nowoczesne technologie i sztuczne inteligencje w służbie człowieka czy człowiek ofiarą technologii.
 • Interkulturowość a edukacja: co nas łączy, co nas dzieli.

*Dofinansowano z programu „Doskonała nauka II” Ministra Edukacji i Nauki

Link książki Pani dr Marleny Sokół-Szawłowskiej:

https://www.wydawnictwo.ipin.edu.pl/shop/psychiatria/wypalenie-zawodowe.html

Lubelska Akademia WSEI
serdecznie zaprasza do udziału
w I Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej*
pt. “WSPIERANIE RÓŻNORODNOŚCI PSYCHICZNEJ W WARUNKACH TRANSFORMUJĄCEGO SIĘ ŚWIATA”.

 

*Dofinansowano z programu „Doskonała nauka II” Ministra Edukacji i Nauki

Doskonała Nauka
Minister edukacji i nauki kolor
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Termin: 28 listopada 2023r.
Godziny: 10.00 -16.30
Miejsce:
Lubelska Akademia WSEI
Aula E
w trybie hybrydowym

O KONFERENCJI

Jest to pierwsze wydarzenie w planowanym cyklu naukowej wymiany doświadczeń, organizowanych w języku polskim z udziałem gości zagranicznych wygłaszających wystąpienia w języku angielskim i ukraińskim. W tym roku naszymi gośćmi będą:

 1. Dr n. med. Marlena Sokół-Szawłowska, psychiatra
 2. Dr Lidyia Oryshchyn, psycholog
 3. Rosemary Sage, pedagog

Różnorodność psychiczna oznacza, że różnimy się między sobą, ponieważ wydarzenia dotykają poszczególnych ludzi w niejednakowy sposób, i też poszczególne osoby w niejednakowy sposób je przeżywają. Różnimy się też od samych siebie, tych sprzed doświadczonych wydarzeń. Psychoróżnorodność obejmuje zróżnicowanie biologiczne (unikalne kombinacje genotypowe) i ekosystemowe (unikalne kombinacje fenotypowe). Nie bez znaczenia jest upływ czasu (chronosystem) i następujące wraz z nim zmiany i przemiany historyczno-ewolucyjne. Jako organizatorzy konferencji chcemy zainicjować dyskusje włączające specjalistów różnych dyscyplin na temat konsekwencji, jakie przynoszą i będą przynosiły wydarzenia, których doświadczamy, na jakie obszary naszego życia i w jaki sposób będą one wpływały oraz jak bardzo różnią się nasze mechanizmy adaptacyjne i co z  tego może wynikać dla jakości życia. Szczególną wrażliwość na procesy adaptacyjne wobec dziejących się zmian wykazują dzieci i młodzież, dlatego to ich problemom chcemy w znaczącym stopniu dedykować tegoroczną Konferencję.

Podczas konferencji zaplanowane zostały następujące wydarzenia:

 • wykłady plenarne;
 • panel dyskusyjny;
 • sesje referatowe (wystąpienia indywidualne jedno- lub wieloautorskie);
 • warsztat;
 • sesja studencka;
 • sesja plakatowa w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

CEL KONFERENCJI

 1/ naukowy – wymiana doświadczeń między specjalistami (teoretykami / badaczami / naukowcami i praktykami);

2/ pragmatyczny – wywarcie wpływu na społeczne otoczenie poprzez popularyzowanie wiedzy, nakreślanie rozwiązań najbardziej nurtujących problemów z zakresu wspierania rozwoju i ochrony zdrowia psychicznego oraz modyfikowania systemów edukacyjnych;

DLA KOGO

Konferencja kierowana jest do:

 • nauczycieli, pedagogów szkolnych,
 • pracowników ochrony zdrowia, placówek psychologiczno-pedagogicznych.Uczestnikami wydarzenia i odbiorcami dyskusji naukowych będą także rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży, oraz osoby, które wkraczają w dorosłe życie, i – mając świadomość problemów dorosłego życia – w odpowiedzialny sposób chcą się z nimi mierzyć.

PRELEGENCI

Zaproszeni prelegenci: 

 1. prof Rosemary Sage – Director of the Learning for Life Trust and Scientific Advisor for Abai Group of Universities ORCID:0000-0003-4916-9547
 2. dr Lidiya Oryshchyn-Buzdyhan– Lviv Polytechnic National University ORCID: 0000-0002-5681-0307
 3. dr Marlena Sokół-Szawłowska – Institute of Psychiatry and Neurology Warszawa ORCID: 0000-0002-6957-063X

ORGANIZATOR

Akademia WSEI

PATRONAT HONOROWY

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Szpital neuropsychiatryczny Lublin
Lubelska Akademia WSEI-Instytut Medycyny WSEI
Prezydent Miasta Lublin

PATRONAT MEDIALNY

tvp3
polskie radio lublin
dziennik wschodni

Osoby kontaktowe

dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. Akademii WSEI

katarzyna.markiewicz@wsei.lublin.pl
oraz

Ewa Golec

ewa.golec@wsei.lublin.pl