Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:„Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie”.

Okres realizacji projektu: od: 2018-01-01 do: 2020-12-31

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Poprawa jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo I st. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego uczelni i rozwój monoprofilowego centrum symulacji medycznej do 31.12.2020 r. oraz w okresie trwałości.

  1. Utworzenie CSM w WSEI w Lublinie (Projektowa 4) o powierzchni 297m2, w ramach którego realizowanych będzie min. 5% zajęć praktycznych do 31.12.2020.
  2. Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej i technicznej (15 os.) w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć w CSM do 31.12.2019.
  3. Podniesienie jakości kształcenia poprzez wzrost umiejętności praktycznych St. WSEI dzięki praktycznemu kształceniu 31.12.2020 r. i w okresie trwałości, weryfikowane wynikami egz. OSCE.

Cele zostaną osiągnięte poprzez analizę, opisanie, zaplanowanie, ocenie jakości w Programie Rozwojowym dla kierunku Pielęgniarstwo.

Dofinansowanie projektu:

2 599 856,52 zł

w tym ze środków europejskich:

2 173 955,42 zł

Kluczowym elementem PR będzie utworzenie CSM zgodnego z zaleceniami Raportu z Audytu składającego się z:

  • Sali opieki pielęgniarskiej sala wysokiej wierności;
  • Pomieszczenia kontrolnego dla sali opieki pielęgniarskiej;
  • Sali egz. OSCE;
  • Sali sym. z zakresu ALS;
  • Sali sym. z zakresu BLS;
  • Sali ćw. umiejętności pielęgniarskich;
  • Sali ćw.umiejętności technicznych

Wysoko specjalistyczne wyposażenie ww. pracowni.

Kompleksowych szkoleń i staży kadry MCSM,10 instruktorów, 4 techników, 1 kier., celem będzie udział 15 osób przygotowujących do pisania scenariuszy, prowadzenie zajęć w CSM, debrifing, przeprowadzania egzaminów OSCE.

Realizacji pilotażowych zajęć w CSM i egzaminów dla Studentów I-go  stopnia .

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej pokój 107
tel: 81 749 32 49

Galeria z otwarcia

Galeria zdjęć przed remontem

Galeria zdjęć w trakcie remontu