Zapraszamy do udziału w webinarium pt. „Erasmus dla młodych przedsiębiorców- zastrzyk pomysłów dla Twojej firmy”

Spotkanie on-line zostanie zorganizowane w celu przybliżenia idei projektu Erasmus dla młodych przedsiębiorców i zasad rekrutacji dla przedsiębiorców.

Projekt polega na wymianie doświadczeń, wiedzy, pomysłów w zakresie prowadzenia działalności pomiędzy młodymi przedsiębiorcami oraz doświadczonymi przedsiębiorcami z danej branży.  Częścią webinarium będzie także przedstawienie platformy IT TOOL, służącej do rejestracji w projekcie. Więcej o projekcie na stronie: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pl

PROGRAM WYDARZENIA:

11:00 – 11:05
Powitanie uczestników

11:05 – 11:30
Prezentacja programu ERASMUS DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

11:30 – 11:45
IT TOOL – Prezentacja platformy IT TOOL

11:45 – 12:00
Pytania i indywidualne konsultacje

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Link do wydarzenia: https://wsei.meeting.wsei.eu/erasmus-dla-mlodych-przedsiebiorcow

Prosimy o zalogowanie 5 minut przed rozpoczęciem.

Możliwość uczestniczenia poprzez telefon komórkowy, po zainstalowaniu aplikacji Click Meeting Webinar App.

LINK DO ZGŁOSZEŃ:

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/RxNTLnbjNsTCWvxQA

Na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostaną przesłane materiały ze spotkania.

Osoba do kontaktu:

Monika Frączek, +48 81 749 32 27 mail:  monika.fraczek@wsei.lublin.pl