W dniu 22 listopada w Lubelskiej Akademii WSEI odbyły się drugie warsztaty, dla ponad 40 Policjantów z woj. lubelskiego, z cyklu szkoleń  realizowanych  w ramach Profilaktycznego Programu interwencji środowiskowej dla mieszkańców województwa lubelskiego powstałego we współpracy pomiędzy Lubelską Akademią WSEI a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie.

W szkoleniu wzięli udział Policjanci, którzy będą liderami w programie i będą szkolić innych policjantów z realizacji programu.

Szkolenie skoncentrowane jest na zapoznaniu pracowników Policji z wiedzą z zakresu profilaktyki, metodyki oddziaływań profilaktycznych oraz zasad wdrażania wojewódzkiego programu profilaktycznego.

Celem tej inicjatywy jest wyposażenie pracowników Policji w niezbędną wiedzę i umiejętności do działań psychoprofilaktycznych w środowisku szkolnym.

Profilaktyczny Program interwencji środowiskowej dla mieszkańców województwa lubelskiego uzyskał patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki.