Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała certyfikaty “Wiarygodna Szkoła” oraz “Dobra Uczelnia – Dobra Praca”, które przyznało Akademickie Centrum Informacyjne na rok akademicki 2020/2021. Otrzymane certyfikaty potwierdzają wysoką jakość oferty edukacyjnej Uczelni. Certyfikaty wyróżniają dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w Polsce w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych.