Z ogromną satysfakcją informujemy, że Lubelska Akademia WSEI otrzymała środki finansowe
w wysokości 10 000,00 zł brutto, przyznane dla inicjatywy: 

Nowoczesne trendy w logistyce kontraktowej Lublina i okolic – wyzwania i możliwości współpracy społeczności akademickiej, szkolnej i firm z branży logistycznej.

Środki przyznawane były w ramach Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na wsparcie inicjatyw akademickich pod nazwą „Lublin Akademicki”.

W tegorocznej edycji Konkursu złożono 60 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie 669 tys. zł brutto. Komisja Konkursowa wyłoniła 11 projektów, które otrzymają finansowanie w łącznej kwocie 101 tys. zł brutto.