Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała dofinansowanie z EFS i realizuje projekt pn. „Kompetencje, Wiedza, Innowacje – zintegrowany program rozwoju WSEI” w ramach którego realizowanych będzie kilka zadań.

Dzięki projektowi studenci rozpoczynający studia licencjackie, w roku akademickim 2018/2019 na specjalnościach:

  • Szybkie prototypowanie – Mechanika i Budowa Maszyn
  • Zarządzanie firmą na rynkach międzynarodowych – Zarządzanie

otrzymają dofinansowanie ze środków europejskich do 30% wysokości czesnego.

Więcej informacji o studiach z dofinansowaniem zapraszamy na stronę: Edukacja z dofinansowaniem