Stypendium Rektora Akademii WSEI dla 4 najlepszych studentów!

Własny Fundusz Stypendialny Lubelskiej Akademii WSEI:
Nabór Wniosków na II Semestr

ANNOUNCEMENT CHANCELLOR AND RECTOR OF LUBLIN WSEI UNIVERSITY
about the call for applications for scholarships for students enrolled in the second semester of studies
for outstanding academic achievements obtained in the first semester of studies
from the WSEI University’s Own Scholarship Fund funded by the Rector

Drodzy Studenci I roku!

Rektor  w porozumieniu z Kanclerz Lubelskiej Akademii WSEI ufundowali wyjątkowe stypendium, w wysokości 1000 zł wypłacane jednorazowo, dla czterech najlepszych studentów I roku, wybranych z każdego wydziału!

To niepowtarzalna okazja dla tych, którzy wykazują się wyjątkowymi osiągnięciami w nauce oraz pasją do zdobywania wiedzy.

Jednocześnie ogłaszamy nabór wniosków dotyczący  stypendiów, z  Własnego Funduszu Stypendialnego Lubelskiej Akademii WSEI, dla studentów wpisanych na II semestr studiów za wyróżniające się osiągnięcia w nauce uzyskane w I semestrze studiów .

Pursuant to § 8(1) of the Regulations of the WSEI University’s Own Scholarship Fund, the Chancellor, in consultation with the Rector of the University, announces a call for applications for scholarships for the best students for academic performance from the WSEI University’s Own Scholarship Fund.

Warunki niezbędne do aplikowania na Stypendium Lubelskiej Akademii WSEI dla studentów – część IV Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego Lubelskiej Akademii WSEI § 8 – § 15:

Dla kogo to stypendium:

 • status studenta pierwszego roku wpisany na drugi semestr studiów pierwszego stopnia (lic./inż.) lub studiów jednolitych magisterskich (studia pięcioletnie);
 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych w pierwszym semestrze studiów;
 • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów co najmniej 4,50
 • posiadanie osiągnięć naukowych (nieobowiązkowe).

One-time scholarship awarded for the second semester of the 2023/2024 academic year
Number of scholarship places:
4 of which:
a) one best student enrolled in the second semester from the Faculty of Human Sciences, on studies conducted in the Polish language (including full-time and part-time studies of the first degree and a long-cycle master’s degree);
b) one best student enrolled in the second semester from the Faculty of Transport and Information Technology, on studies conducted in the Polish language (including full-time and part-time studies of the first degree and a long-cycle master’s degree);
c) one best student enrolled in the second semester from the Faculty of Administration and Social Sciences, on studies conducted in the Polish language (including full-time and part-time studies of the first degree and a long-cycle master’s degree);
d) one best student enrolled in the second semester of studies from all Faculties in studies conducted in English (including full-time and part-time studies of the first degree and a long-cycle master’s degree).

The amount of the scholarship is:

1 000 PLN per student

Jak Składać Wnioski?

 1. Wypełnij Formularz Wniosku w wersji papierowej:
  Lubelska-Akademia-WSEI-Formularz-wniosku-o-stypendium
 2.  Podpisz.
 3. Podpisany wniosek w oryginale złóż w:
  Biurze Karier i Spraw Studenckich
  ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, pokój nr 206, p. II

 

Termin Składania Wniosków przedłużamy:

do 05.03.2024 r. (od 15.02.2024.)

Applications for scholarships from the Rector’s Scholarship Fund for the 2023/2024 academic year can be submitted to the Career and Student Affairs Office of the Lublin WSEI University,

address: 4 Projektowa St., 20-209 Lublin, room 206.

Call for applications within the deadline:

from 15.02.2024 till 05.03.2024

Jeśli masz pytania dotyczące procesu składania wniosków lub innych kwestii związanych z Funduszem, skontaktuj się z nami:

Biuro Karier i Spraw Studenckich / Career Student Affairs Office of the Lublin WSEI University
tel. 81 749 32 71
II piętro – pokój nr 206