Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Międzynarodowy program kształcenia w języku angielskim na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji  otrzymała dofinansowanie do projektu:

Międzynarodowy program kształcenia w języku angielskim na kierunku Pielęgniarstwo I stopnia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie 

Okres realizacji projektu:: od: 2017-04-01 do: 2021-03-31

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla 50 (40K/10M) Studentów kierunku Pielęgniarstwo w WSEI w Lublinie do 31.03.2021 r.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

  • realizację na Pielęgniarstwie międzynarodowego programu kształcenia studiów w j. angielskim, skierowanego do St. z Polski, jak i do cudzoziemców,
  • organizację w Polsce międzynarodowej szkoły letniej, uczestniczyć będą cudzoziemcy i studenci z Polski,
  • włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej w prowadzenie zajęć na Pielęgniarstwie.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizacje zadań:

1. Internacjonalizacja i realizacja międzynarodowego programu kształcenia w WSEI na kierunku pielęgniarstwo prowadzonego w j. angielskim, skierowanego zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców.

1. Ukierunkowanie programu na studenta.

2. Internacjonalizacja treści programu

3. Internacjonalizacja strategii nauki i nauczania.

4. Internacjonalizacja materiałów instruktażowych i narzędzi nauczania: wykorzystywanie narzędzi on-line, podręczników i skryptów z międzynarodowych źródeł, zapraszanie zagranicznych wykładowców z doświadczeniem międzynarodowym.

5. Internacjonalizacja strategii oceniania.

Realizacja pełnego programu zawierającego elementy od 1 do 5.

2. Międzynarodowa szkoła letnia, czyli Internacjonalizacja aktywności poza-programowych dla studentów Pielęgniarstwa.

3. Profesorowie wizytujący – włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej w prowadzenie zajęć w ramach umiędzynarodowionego programu kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzonego w j. angielskim.

Dodatkowo w ramach projektu będą realizowane zajęcia szkoły letniej i elementy programu przygotowujące cudzoziemców do kontynuowania kształcenia w lub do podjęcia zatrudnienia w Polsce po zakończeniu kształcenia powiązane z 12 miesięcznym monitorowaniem cudzoziemców po zakończeniu udziału w projekcie i kształcenia w projekcie, realizowane przez Biuro karier.

Wartość projektu: 2 903 410,75 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:  2 816 306,75 zł

Projekt jest skierowany do 50 st.(M-10/K-40) z naboru 2017/18. Planowana liczba cudzoziemców - 30 Projekt obejmuje swym działaniem cały cykl kształcenia na st. stacjonarnych Pielęgniarstwo I stopnia międzynarodowego programu kształcenia prowadzonego w całości w j. angielskim

Kryteria rekrutacyjne:

Kryteria formalne uczelniane (w tym przepisy prawa związane z rekrutacją cudzoziemców, podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich + Kryteria projektowe (ankieta rekrutacyjna, zgoda na przetwarzanie danych os., udział w monitoringu losów absolwentów Posiadanie certyfikatu z języka angielskiego na poziomie B2 lub egzamin wstępny ze znajomości języka angielskiego.

Kryteria dodatkowe:

  • niepełnosprawność- umożliwiająca pracę w zawodzie pielęgniarki oraz odbycie praktyki (+1pkt)
  • obszar wiejski (+1pkt)
  • płeć (+1pkt - preferowani będą mężczyźni ze względu na dysproporcje pomiędzy liczbą studiujących oraz sfeminizowanie zawodu),
  • odpowiedni poziom motywacji (kryterium weryfikowane na podstawie ankiety wypełnianej przez studenta) (max 3 pkt.)

O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie spełnienie kryteriów liczba pkt. oraz jako ostatnie kryterium, kolejność zgłoszeń. W przypadku liczby chętnych przekraczających dostępne miejsca  - Egzamin przedmiotowy/punkty na świadectwie maturalnym.

Rekrutacja prowadzona jest w języku polskim

Rekrutacja prowadzona jest w języku angielskim

Formularz aplikacyjny pobierz

Information on the Nursing program in English pobierz

Karta informacyjna Kierunku Pielęgniarstwo prowadzonym w języku angielskim pobierz

Nursing Harmonogram realizacji wsparcia pobierz

The list of documents required for recruitment process for foreigners pobierz

The list of documents required for recruitment process for studies pobierz

Umowa o warunkach studiów - Pielęgniarstwo I stopnia ENG pobierz

Umowa o warunkach studiów -Pielęgniarstwo I stopnia pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.