Informacje o szkoleniu

Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego i Terapii Dzieci i Młodzieży WSEI serdecznie zaprasza na dwupoziomowe szkolenie dotyczące wysokiej wrażliwości u dzieci. Uczestnicy pierwszego poziomu szkolenia otrzymają teczkę z kompletem materiałów potrzebnych do adekwatnego wspierania dzieci wysoko wrażliwych.

 

Wrażliwość Przetwarzania Sensorycznego to cecha temperamentu, charakteryzująca około 20% społeczeństwa. Ilość takich osób jest zbyt duża by można było traktować cechę marginalnie – jednak zbyt mało liczna by mogła być rozumiana i wspierana przez otoczenie w adekwatny sposób.
Badania potwierdzają, że osoby wysoko wrażliwe przetwarzają informacje i bodźce płynące z otoczenia intensywniej i głębiej. Osoby te są bardziej wrażliwe zarówno na pozytywne, jak i negatywne doświadczenia. W związku z tym szybciej mogą stać się przytłoczone, zmęczone czy rozdrażnione. Wysoko wrażliwe dzieci w sytuacjach ze zbyt dużą ilością bodźców przyjmują zachowania mylone z nadpobudliwością, deficytami koncentracji uwagi czy zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

Termin:
Poziom I – 15.10.2022 r.
Poziom II –
29.10.2022 r.

w godzinach: 9:00 – 16:45
w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

CEL SZKOLENIA

W czasie szkolenia przedstawione zostaną podstawowe pojęcia związane z wysoką wrażliwością – to czym ona jest i czym nie jest oraz zostaną wyjaśnione kontrowersje związane ze stosowaniem tego określenia. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania ze sposobem oceny wrażliwości u dzieci, poznają dostępne metody identyfikacji cechy i specyfikę rozwoju dzieci wrażliwych, a także sposoby pracy z wysoko wrażliwymi dziećmi. Każdy uczestnik poziomu I otrzyma również komplet materiałów wypracowanych w ramach międzynarodowej współpracy w ciągu ostatnich kilku lat.

ADRESACI SZKOLENIA

    • Osoby na co dzień zajmujące się wsparciem dzieci, a w szczególności dzieci wysoko wrażliwych,
    • Psycholodzy, psycholodzy szkolni, psycholodzy z poradni psychologiczno-pedagogicznych,
    • Nauczyciele i pedagodzy,
    • Studenci psychologii i pedagogiki.

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia poprzez uzupełnienie formularza on-line lub e-mail.
Limit osób: min. 15/maks. 25 osób na jednym poziomie.

Zgłoszenia do 07.10.2022 r.

OPŁATY

Poziom I: 590 zł (warsztaty + komplet materiałów)
Poziom II: 390 zł (warsztaty + praca z wykorzystaniem materiałów z poziomu I)
W przypadku rejestracji i opłacenia jednocześnie poziomu I i II całkowity koszt szkolenia to 890 zł zamiast 980 zł.

Tytuł przelewu: Szkolenie Dziecko Wysoko Wrażliwe – poziom (wpisać I, II lub I i II), imię i nazwisko uczestnika.
Nr rachunku: 18 1140 1094 0000 2027 6900 1101

PROWADZĄCY:

Dr Monika Baryła-Matejczuk – jestem psychologiem i pracuję w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jestem absolwentką kursu Terapii Zorientowanej na Emocje (1 i 2 poziom), trenerem i psychoedukatorem Ośrodka Rozwoju Człowieka i Psychoedukacji Fundacji „Masz Szansę”, trenerem kompetencji zawodowych (Competence and talent assessment in SMEs), trenerem z zakresu wykorzystania metodologii “Learning from Analogies”. W pracy koncentruję się na zasobach człowieka, jego potencjale, potrzebach i możliwościach, staram się zrozumieć i wesprzeć z realizacji zamierzeń i planów. Moje zawodowe zainteresowania to psychoprofilaktyka, funkcjonowanie i rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli, a przede wszystkim tematyka wrażliwości przetwarzania sensorycznego (tak zwana wysoka wrażliwość). Opracowałam wraz z zespołem polską adaptację skal: Highly Sensitive Person i Highly Sensitive Child, Wrażliwość przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym i u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Realizuję i jestem autorką koncepcji projektów: „High sensitivity – Innovative Module in Human Sciences/ Wysoka Wrażliwość – innowacyjny moduł w naukach o człowieku”, „E-MOTION. Potencjał wysokiej wrażliwości”, a także „PRO-MOTION. Sensitive Career Management/ PRO-MOTION. Zarządzanie karierą osób wysoko wrażliwych”.

Dr Monika Baryła-Matejczuk zaprasza na szkolenia organizowane przez Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego i Terapii Dzieci i Młodzieży Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (video).
https://www.youtube.com/watch?v=2wYLp9wnjLU

Dr Monika Baryła-Matejczuk zaprasza na szkolenia organizowane przez Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego i Terapii Dzieci i Młodzieży Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

PROGRAM

Program:

8:30-9:00 – rejestracja uczestników

9:00-10:30 – I część warsztatowa

10:30-10:45 – przerwa

10:45-12:15 – II część warsztatowa

12:15-13:15 – przerwa

13:15-14:45 – III część warsztatowa

14:45-15:00 – przerwa

15:00-16:30 – IV część warsztatowa

16:30-16:45 – wydanie zaświadczeń o uczestnictwie

OPIS SZKOLENIA

POZIOM I
Celem warsztatów jest przygotowanie osób pracujących na co dzień z dziećmi do adekwatnego wsparcia dzieci wysoko wrażliwych w ich najbliższym otoczeniu, a także wsparcia ich rodzin w tworzeniu wspierających warunków rozwoju.
Uczestnicy otrzymają komplet materiałów potrzebny do adekwatnego wsparcia dzieci wysoko wrażliwych.

Poruszane zagadnienia:
• Wysoka wrażliwość, nadwrażliwość, wrażliwość przetwarzania sensorycznego, emocjonalność – wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z wrażliwością – doniesienie z aktualnych badań
• Ocena wrażliwości przetwarzania sensorycznego – dostępne narzędzia pomiaru wrażliwości u dzieci
• Wysoka wrażliwość a zaburzenia DSM – z czym mylnie identyfikowana bywa wrażliwość
• Od niemowlęctwa do wieku szkolnego – przejawy wysokiej wrażliwości u dzieci
• Kontinuum wrażliwości – „Mlecze, Tulipany i Orchidee” – jak wspierać wrażliwe dziecko
• Praca z rodzicem i nauczycielem wysoko wrażliwego dziecka

POZIOM II
Celem drugiego etapu szkolenia jest przygotowanie osób pracujących na co dzień z dziećmi do wykorzystywania programu profilaktycznego „A, B, C… wrażliwości. Wspieranie w rozwoju dzieci wysoko wrażliwych w wieku przedszkolnym/wczesnym wieku szkolnym”. Uczestniczy poznają także oparte na dowodach metody adekwatnego wsparcia wysoko wrażliwych dzieci i młodzież.
Program profilaktyczny jest elementem pakietu materiałów, które uczestniczy otrzymują na pierwszym etapie szkolenia.

Poruszane zagadnienia:
Biorąc pod uwagę dotychczasową wiedzę na temat wrażliwości, a także wyniki prowadzonych w tym obszarze badań zidentyfikowano sześć obszarów pracy, które są kluczowe dla wsparcia dzieci wysoko wrażliwych w realizowaniu przez nie zadań rozwojowych (adekwatnie do wieku) – staną się one przedmiotem omawianych w czasie szkolenia treści:
• Budowanie i wzmacnianie samooceny
• Rozwijanie umiejętności samoregulacji
• Budowanie odporności psychicznej poprzez rozwijanie uważności (koncentrowania uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili)
• Radzenie sobie z sinymi emocjami (w tym z lękiem i poczuciem wstydu)
• Rozwijanie umiejętności rozmawiania na temat wrażliwości (o cechach temperamentu).
• Funkcjonowanie w grupie, budowanie i ochrona granic osobistych

 

 

KONTAKT