18 grudnia 2020 roku w Wyższej Szkolenia Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie z przedsiębiorcami i pracodawcami Województwa Lubelskiego.

Efektem spotkania był list intencyjny podpisany pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji reprezentowaną przez Panią Kanclerz Teresę Bogacką a zaproszonymi stronami:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie – list podpisała Pani Dyrektor Grażyna Gwiazda,
  • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie – Pan Prezes Leszek Kędzierawski,
  • Pracodawcy Ziemi Lubelskiej – Pan Prezes dr Mariusz Filipek,
  • Lubelska Izba Rzemieślnicza – Pan Dyrektor Marcin Kusiak.

Strony zadeklarowały m.in. konsultowanie programów kształcenia i planów studiów WSEI pod kątem ich dostosowania do aktualnych wymagań i potrzeb pracodawców, a także współpracę w zakresie opracowywania, organizowania i kierowania studentów WSEI na staże i praktyki zawodowe u pracodawców.

Jesteśmy przekonani, iż prowadzenie wspólnych działań zaowocuje w przyszłości wypracowaniem wysokich standardów praktyk i staży, przyczyni się do rozwoju zawodowego studentów WSEI, zaś pracodawcy realizując program kształcenia zawodowego będą mieli możliwość wychowywania kandydatów na określone stanowiska w swoich firmach.