26 października 2023 r. została podpisana umowa o współpracy

pomiędzy Lubelską Akademią WSEI a Zachodnioukraińskim Uniwersytetem Narodowym w Tarnopolu

w obszarze badawczym, dydaktycznym, wymiany studenckiej i realizacji projektów.

Umowa o współpracy została podpisana w siedzibie Uczelni.  Ze strony Akademii WSEI porozumienie podpisał Rektor prof. dr hab. Andrzej Cwynar  a ze strony Uniwersytetu w Tarnopolu Rektor prof. Oksana Desyatnyuk.

podpisanie umowy

Podpisanie porozumienie o współpracy nie jest tylko mrzonką, a niesie ze sobą realne korzyści dla obu stron i co za tym idzie – również dla studentów. Obie strony ustaliły, że w ramach partnerstwa będą podjęte działania w kierunku osiągnięcia m.in. następujących celów:

  • opracowanie podwójnego dyplomu,
  • uruchomienie programów stażowych dla wykładowców i studentów ,
  • utworzenie programu wymiany wykładowców,
  • realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych,
  • wspólne poszukiwanie i udział w realizacji grantów, projektów międzynarodowych
    i innych programów,
  • oraz wiele innych działań w sferze edukacyjnej.

Podpisana umowa jest potwierdzeniem strategicznego znaczenia współpracy Akademii WSEI z Zachodnioukraińskim Uniwersytetem Narodowym w Tarnopolu.