Współpraca Akademii WSEI i Portu Lotniczego Lublin

7 lutego 2024 r. została podpisana umowa o współpracy

pomiędzy Lubelską Akademią WSEI a  Portem Lotniczym Lublin S.A.

Umowa o współpracy została podpisana w siedzibie Uczelni przez Prorektora ds. Rozwoju i Strategii Lubelskiej Akademii WSEI dr. Sylwestra Bogackiego  i  Dziekana Wydziału Transportu i Informatyki dr. inż. Artura Dmowskiego oraz Prezesa Zarządu Spółki Port Lotniczy Lublin Andrzeja Hawryluka i  Wiceprezesa Marcina Kowalewskiego.

Jest to inicjatywa otwierająca przed nami nieograniczone możliwości wzajemnego rozwoju oraz kreowania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji i transportu.

Podpisanie porozumienie o współpracy nie jest tylko mrzonką, a niesie ze sobą realne korzyści dla obu stron i co za tym idzie – również dla studentów. Obie strony ustaliły, że w ramach partnerstwa będą podjęte działania w kierunku  m.in. wspólnych przedsięwzięć, współorganizowanie spotkań, seminariów i konferencji promujących wyniki badań Uczelni oraz działalności Partnera w zakresie rozwiązań innowacyjnych. Opracowywania i oferowania programów specjalistycznych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych lub kierunków studiów dla pracowników Partnera mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych. 

– Jako Rektor Lubelskiej Akademii WSEI i przez prawie 8 lat członek Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Lublin S.A., jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie owocne rezultaty oraz otworzy nowe perspektywy rozwoju dla wszystkich zaangażowanych stron. Jest to kolejny krok w budowaniu silnego partnerstwa pomiędzy sektorem akademickim a gospodarczym, które wspólnie przyczyni się do rozwoju naszego regionu – powiedział prof. dr hab. inż. Marek Opielak.

O wydarzeniu w mediach