Smart University – Szkolenie Kadry Zarządzającej Uczelnią

 

W związku z realizacją w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie Programu Szkoły Letniej w ramach projektu „Kompetencje, Wiedza, Innowacje – zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie ” skierowanego do Kadry Zarządzającej Uczelnią gościliśmy w Uczelni Profesora z Uniwersytetu w Granadzie.

Gościem był Pan Esteban Romero Frías – profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Granadzie, zastępca dyrektora Katedry Rachunkowości i Finansów, dyrektor laboratorium badawczego na tematy kultury i społeczeństwa cyfrowego Medialab UGR oraz założyciel i koordynator laboratorium Kultur Cyfrowych w Naukach Społecznych i Humanistycznych GrinUGR.

Zajęcia dotyczyły m.in. zakresu: Smart University:

a)      Definicje i obszary Smart University

b)      Innowacje a zrównoważony rozwój

c)      Partycypacja społeczna w zarządzaniu Uniwersytetem

d)      Inspiracje – przykłady wdrożeń

e)      Budowanie strategii Smart University