Decyzją Komisji Europejskiej Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w dniu 22.12.2020r. otrzymała Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) na kolejne lata programu tj. lata 2021-2027.

Dzięki temu Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie może w pełni uczestniczyć w realizacji działań zdecentralizowanych programu ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność Edukacyjna w kolejnych latach.

To dobra wiadomość przede wszystkim dla studentów i kadry akademickiej WSEI, którzy będą mogli realizować wyjazdy zagraniczne przy wsparciu ze środków UE. Więcej informacji o tym co daje karta ECHE, można znaleźć w zakładce Erasmus+ : https://www.wsei.lublin.pl/erasmus/