Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Lubelskiej Akademia WSEI

Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW)

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW)

zapraszają na IV Lubelskie Forum Audytu, pt. „Efekty audytu wewnętrznego – znaczenie zaleceń audytu”, które odbędzie się:

28 października 2023 r. o godz. 13.00 w siedzibie Lubelskiej Akademii WSEI (aula D).

Udział w Forum jest nieodpłatny. Za udział w IV Lubelskim Forum Audytu można uzyskać 2 punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat CAKW pod adresem: sekretariat@sekretariat@cakw.pl

Program Forum:

13:00-13:20
Wprowadzenie, rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu – Leszek Adamski prezes zarządu CAKW, Dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSEI

13:20-13:50
Zarządzanie, kontrola zarząd, audyt wewnętrzny, doświadczenia i dorobek Akademii WSEI – Dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI, Dziekan Wydziału Administracji I Nauk Społecznych

13:50-14:20
Zalecenia audytu zamówień publicznych – z praktyki audytu zamówień publicznych – Ryszard Sołowiej, ekspert PIKW i CAKW, koordynator PIKW studiów podyplomowych Akademii WSEI

14:20-14:30 Przerwa, networking

14:30-15:00
Zalecenia audytu informatycznego – z praktyki audytu informatycznego Cezary Maślankiewicz, ekspert PIKW i CAKW

15:00-15:10
Kierunki działania CAKW, podsumowanie – Leszek Adamski prezes zarządu CAKW

CAKW
PIKW