Dostęp do archiwum zamówień publicznych do grudnia 2017r. znajduje się na stronie: Archiwum WSEI