Centrum Projektów i  Współpracy Międzynarodowej z przyjemnością zaprasza wszystkich chętnych na międzynarodowe wyjazdy na praktyki studentów finansowane ze środków programu ERASMUS+

Oferujemy:

  • wyjazdy studentów/ absolwentów na praktyki do zagranicznych instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich; 

Zainteresowani Studenci proszeni są o wypełnienie i złożenie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO w Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej (p.103).  

Do formularza aplikacyjnego w przypadku PRAKTYK należy dołączyć:

  1. list intencyjny – formularz dostępny tutaj: https://www.wsei.lublin.pl/erasmus/poszukiwanie-miejsca-praktyk/
  2. ważną wizę – w przypadku obcokrajowców
  3. certyfikat z języka Angielskiego – nie starszy niż 2 lata

Studenci wyjeżdżający na praktyki za granicą otrzymają stypendium na pokrycie kosztów podróży i utrzymania podczas pobytu za granicą.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

e-mail: erasmus@wsei.lublin.pl

telefon: 81 749-32-27

Więcej informacji na temat programu ERASMUS+ można znaleźć na stronie:

https://www.wsei.lublin.pl/erasmus/