Multidimensional Analytical Training in Education

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+”, Ka2: współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk, działanie – Partnerstwa Strategiczne.

Czas trwania projektu 01.09.2016- 31.08.2019

CEL PROJEKTU

Konsorcjum utworzone przez WSEI wraz z partnerami z Hiszpanii i Litwy podjęło się realizacji projektu MATE. Nazwa projektu to akronim od angielskiej nazwy projektu – MULTIDIMENSIONAL ANALYTICAL TRAINING in EDUCATION czyli wielowymiarowy analityczny trening w edukacji.

Potrzebą adresowaną przez naszą propozycję była konieczność wprowadzenia szachów do edukacji szkolnej. Bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji. Dodatkowo gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania ( Oświadczenie Pisemne Parlamentu UE nr 5/2011 z 30 listopada 2011).

W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów wprowadzenie szachów musi być jednak  „mądre” tj. musi pomagać młodym ludziom dostrzegać rozwojowe zalety szachów, jak również pokazywać, że gra w szachy może być dobrą zabawą.

W tym celu nasze konsorcjum planuje stworzyć modułowe oprogramowanie, które wspomoże diagnozę umiejętności poznawczych dzieci i zaoferuje trening odpowiedni do poziomu kompetencji. Oprogramowanie będzie narzędziem stworzonym dla nauczycieli i trenerów do wykorzystania w środowisku szkolnym.

OPROGRAMOWANIE BĘDZIE OBEJMOWAŁO:

  • Część testującą umiejętności poznawcze
  • Część zawierającą trening szachowy
  • Część zawierającą umiejętności poznawczych

Tworzenie i testowanie narzędzia obędzie się z udziałem głównych zainteresowanych tj. dzieci, nauczycieli i trenerów szachowych.

Należy pamiętać, że to właśnie dzieci w wieku 10-13 będą głównymi beneficjentami spodziewanych efektów projektu. Wokół ich potrzeb, oczekiwań i możliwości będą rozwijane funkcjonalności oprogramowania.   

3 letnia praca ekspertów z Polski, Hiszpanii oraz Litwy zaowocowała powstaniem narzędzia online – dostępnego we wszystkich językach partnerstwa. Narzędzie (gra online) została przetestowana przez grupę około 1000 uczniów z 3 krajów. Podczas realizacji realizacji projektu z narzędzia skorzystało łącznie podan 3000 uczniów oraz 95 nauczycieli z 3 krajów. Dodatkowo w projekcie wzięła udział testowa grupa uczniów grających w szachy ze szkół podstawowych w Bogocie (Kolumbia).

Podręczniki oraz zestaw materiałów dodatkowych – przewodników oraz scenariuszy wspierających pracę nauczycieli są dostępne na stronie projektu: http://www.mchess.eu/index.php/pl/ w zakładce „Zasoby”

Wniosek o przyznanie dostępu do narzędzia można pobrać tutaj: http://www.mchess.eu/index.php/pl/contact-us-2.html

SKŁAD KONSORCJUM:

  1. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ( Lider projektu )
  2. Uniwersytet Witolda Wielkiego – Vytautas Magnus University ( Litwa)
  3. Uniwesytet Alicante – Universitad de Alicante ( Hiszpania)
  4. Uniwersytet La Laguna  – Universidad de La Laguna (Hiszpania)

MEDIA

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: MATE

Więcej informacji o projekcie znajduje się na: Facebook

Więcej informacji o projekcie znajduje się na: Twitter

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej WSEI

Monika Frączek
monika.fraczek@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27

Magda Janiak
magda.janiak@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27