WSEi-Lublin-PRO-MOTION.-Sensitive-career-management

Projekt realizowany w ramach Programu „Erasmus+, KA3: Innowacje Społeczne, Komisja Europejska

Okres realizacji: 15.01.2021 – 15.01.2024

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie rozwiązań wspierających planowanie kariery zarówno przez uczniów szkół średnich, zawodowych, studentów korzystających z uniwersyteckich biur karier, jak również przez pracowników instytucji rynku pracy i HR.

Problematyka podejmowana w projekcie dotyczy zagadnienia wysokiej wrażliwości, związanych z nią czynników ryzyka u czynników chroniących.

GRUPY DOCELOWE:

 • Osoby uczące się – na etapie wyboru kariery zawodowej, osoby poszukujące/zmieniające pracę, osoby długotrwale bezrobotne
 • Doradcy zawodowi szkolni, akademiccy, osoby reprezentujące instytucje rynku pracy
 • Działy HR w przedsiębiorstwach
 • Partnerzy instytucjonalni: Instytucje Rynku Pracy, Biura Karier, szkoły, pracodawcy

REZULTATY PROJEKTU:

 • Międzynarodowy raport na temat zarządzania własnym potencjałem przez osoby wysoko wrażliwe w miejscu pracy, opracowany na podstawie badań ilościowych (badania kwestionariuszowe) i jakościowych (m.in. wywiady, grupy fokusowe z pracodawcami i pracownikami w krajach partnerskich: Polsce, Hiszpanii, Rumunii, Norwegii, Włoszech i Portugalii),
 • Model wsparcia osób wysoko wrażliwych w miejscu pracy – wprowadzenie do materiałów opracowanych w ramach projektu,
 • Narzędzie wspierające planowanie/rozwój kariery zawodowej – wrażliwość w miejscu pracy,
 • Podręcznik oraz materiały ćwiczeniowe dla doradców zawodowych,
 • Podręcznik dla HR oraz podcasty przybliżające temat wysokiej wrażliwości pracodawcom

PARTNERZY:

 • Lider: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Polska)
 • CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE (Włochy)
 • UNIVERSIDAD DE ALICANTE (Hiszpania)
 • Expert Psy Asociatia Psihologilor Specialisti (Rumunia)
 • APSU – ASSOCIACAO PORTUGUESA DE STARTUPS (Portugalia)
 • Prios Kompetanse AS (Norwegia)

MEDIA

Strona internetowa projektu: https://promotion.wsei.eu/pl/

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju

Magda Janiak
magda.janiak@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27

Monika Ludwiniak
monika.fraczek@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27