Project realizowany jest w ramach programu Erasmus+, KA204: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, działanie – Partnerstwa Strategiczne, sektor: Edukacja dorosłych

Okres realizacji: 14.10.2019 do 13.06.2022

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu poprawę jakości oferowanej opieki paliatywnej.

Środkiem ku temu będzie innowacyjna platforma online oferująca materiały edukacyjne takie jak filmy instruktarzowe, interaktywne kursy i materiały szkoleniowe stworzone dla osób dorosłych przez grono specjalistów z Europy. Dzięki tym kursom, jakość opieki paliatywnej oferowanej pacjentom, a co za tym idzie poziom ich życia diametralnie wzrośnie.

GŁÓWNE DZIAŁANIA:

Materiały edukacyjne, które zostaną przygotowane w projekcie to:

Program szkoleniowy z listą modułów, celami szkolenia oraz informacjami odnośnie czasu trwania kursu. Program będzie dostępny online i zostanie przetłumaczony na języki narodowe partnerów projektu.

Opracowane przez profesjonalny i specjalistyczny personel medyczny moduły szkoleniowe:

 • Moduł 1: Opieka nad pacjentem (opieka nad ranami odleżyn lub ran chirurgicznych)
 • Moduł 2: Opieka nad osobami z cewnikiem
 • Moduł 3: Problemy z oddychaniem
 • Moduł 4: Ćwiczenia i fizjoterapia w łóżku
 • Moduł 5: Stosowanie leków na receptę i innych
 • Moduł 6: Zarządzanie kryzysowe w domu
 • Moduł 7: Samoopieka pacjentów
 • Moduł 8: Podejście do choroby Alzheimera – pacjent z demencją
 • Moduł 9: Ocena pacjenta (monitorowanie ciśnienia krwi, temperatury, tętna i oddychania ext.)
 • Moduł 10: Zarządzanie bólem
 • Moduł 11: Komunikacja z pacjentem
 • Moduł 12: Komunikacja z instytucjami medycznymi
 • Moduł 13: Zarządzanie problemami psychologicznymi
 • Moduł 14: Prawach pacjentów i ich krewnych.
 • Moduł 15: Odżywianie

Po ukończeniu szkolenia będzie możliwość zdobycia certyfikatu.

Platforma cyfrowa na której zostaną umieszczone wszystkie materiały szkoleniowe dostępne bezpłatnie dla każdej osoby dorosłej. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoja wiedzę z dowolnego miejsca i o każdej porze, wystarczy tylko dostęp do Internetu. Zapewniamy również komunikację z trenerem online. Platforma będzie dostępna w pięciu wersjach językowych.

Filmiki edukacyjne zawierające prezentację procedur wykonywania specjalistycznych czynności związanych z opieką paliatywną. W trakcie szkoleń wideo będzie wykorzystywana terminologia medyczna ale całość szkoleń będzie prowadzona prostym i zrozumiałym językiem.

Podręcznik dla nauczycieli który będzie służyć jako przewodnik dla trenerów i będzie zawierał:

 • informacje na temat korzystania z platformy cyfrowej,
 • metody oceny i pomiaru w edukacji,
 • wprowadzenie do materiałów edukacyjnych,
 • informacje na temat czasu trwania programu szkoleniowego,
 • zidentyfikuje również oczekiwane osiągnięcia.

Podręcznik dla uczestnika szkolenia – instrukcja dla uczestników szkoleń. Główne tematy jakie będzie opisywał:

 • ogólne informacje o kursie / programie,
 • wymagania dotyczące rejestracji,
 • cel kursu / programu,
 • krótka informacja o tym, jak korzystać z platformy cyfrowej (jak otworzyć konto, jak się zarejestrować i uzyskać hasło itp.)
 • informacje o certyfikacie.

W celu upowszechniania rezultatów projektu Partnerzy projektu będą organizować szereg wydarzeń informujących społeczeństwo m.in. poprzez publikacje, działania edukacyjne, organizowanie kongresów, seminariów, konferencji i innych wydarzeń o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

GRUPY DOCELOWE:

Grupą docelową projektu są:

 • krewni pacjentów, którzy świadczą opiekę paliatywną w domu a nie mają dość wiedzy specjalistycznej na ten temat.
 • pracownicy ośrodków zajmujących się opieką społeczną i paliatywną którzy są często niewykwalifikowani i nie posiadają wystarczającej wiedzy medycznej.
 • pracownicy hospicjów którzy będą mieli możliwość odnowienia swojej wiedzy praktycznej i podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

PARTNERZY:

 • Univeristy of Kirklareli (Turcja) – Lider Projektu
 • ANKARA AILE, CALISMA VE SOSYAL HIZMETLER IL MUDURLUGU (Turcja)
 • APEC Egitim Danismanlik Ltd. (Turcja)
 • MUNICIPIUL FAGARAS (Rumunia)
 • WYZSZA SZKOLA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE (Polska)
 • Sinergia Società Cooperativa Sociale (Włochy)
 • “MARIE CURIE ASSOCIATION – MCA” BRANCH SMOLYAN (Bułgaria)

DODATKOWE INFORMACJE

Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej  i Strategii Rozwoju:

Magda Janiak
magda.janiak@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27

Monika Ludwiniak
monika.fraczek@wsei.lublin.pl
Tel. 81 749-32-27