Miło nam poinformować, że nastąpiła zmiana na stanowisku Rektora Lubelskiej Akademii WSEI.  Na to prestiżowe stanowisko został nominowany wybitny naukowiec, Profesor dr hab. inż. Marek Opielak, znany z wieloletniej działalności na polu nauki i edukacji.

Nowy Rektor przynosi ze sobą bogate doświadczenie w dziedzinie nauki i zarządzania Uczelni. Jego wizja rozwoju uczelni opierać się będzie na doskonałości naukowej, innowacjach w edukacji oraz wsparciu dla studentów i pracowników akademickich.

Serdecznie gratulujemy Profesorowi dr. hab. inż. Markowi Opielakowi nominacji na stanowisko Rektora i życzymy mu owocnej i udanej kadencji.
Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie, wiedza i doświadczenie Pana Rektora przyniosą wielkie korzyści dla całej społeczności akademickiej i naszej Uczelni.