Certyfikat „2021 Uczelnia Liderów” dla WSEI

Z przyjemnością informujemy, że Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała niezwykle prestiżowy Certyfikat „2021 Uczelnia Liderów” w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. 

2 lipca 2021 roku odbyła się w Warszawie uroczysta gala wręczenia certyfikatów „2021 Uczelnia Liderów”, na której WSEI reprezentował: Rektor dr hab. Mirosław J. Jarosz, prof. WSEI.

Przyznanie Certyfikatu świadczy, iż w opinii niezależnych ekspertów Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie kształci absolwentów zgodnie z potrzebami i wymogami rynku pracy oraz pozostaje otwarta na współpracę ze środowiskiem biznesowym i gospodarczym, co znajduje odzwierciedlenie w przyznanych naszej Uczelni prestiżowych certyfikatach i wyróżnieniach.

W pisemnym uzasadnieniu przyznania nagrody przez komisję certyfikacyjną przeczytać możemy m.in.:

„Komisja podkreśla, że innowacyjność- wpisana w nazwę Uczelni, jest jej cechą charakterystyczną. Wysoki poziom kształcenia w lubelskiej WSEI znajduje swoje odzwierciedlenie w opiniach niezależnych instytucji oceniających jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Jednostka przestrzega wysokich standardów kształcenia oraz aktywnie wspiera studentów i absolwentów w podejmowanych przez nich wyzwaniach zawodowych. Komisja analizując dotychczasowe inicjatywy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, w szczególności podejmowane w okresie recertyfikacji, zgodnie zarekomendowała zarządowi Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznanie lauru „Uczelnia Liderów”. XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych”.

Certyfikat „Uczelnia Liderów” uzyskują uczelnie innowacyjne, patrzące w przyszłość, ukierunkowane na rozwój, wprowadzające na rynek pracy kreatywnych absolwentów. Certyfikat to prestiż i marka solidnej instytucji akademickiej, wiarygodność w oczach studentów i partnerów, świadectwo nowoczesności, potencjału, innowacyjności, orientacji na rozwój, dlatego tym bardziej jest nam miło otrzymać taką nagrodę.

Uczelnia Liderów