Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20.01.2022 r. Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie zostało nadane uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia  na kierunku „Terapia zajęciowa z rehabilitacją”.

 

Pierwszy rocznik studentów nowego kierunku Terapia zajęciowa z rehabilitacją rozpocznie kształcenie w naszej Uczelni już w październiku br. Terapia zajęciowa z rehabilitacją to autorski kierunek studiów z programem niedostępnym dotychczas w regionie Polski Wschodniej i stanowiący odpowiedź na potrzeby środowiska medycznego sygnalizującego braki kadrowe – Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2020 roku przez GUS,  populacja osób niepełnosprawnych w Polsce może liczyć nawet 2,4 mln osób.

Terapia zajęciowa z rehabilitacją jest formą pracy, którą uczestnicy odbierają jako atrakcyjną, nie kojarzoną wprost z zabiegami medycznymi. Dzięki temu realizuje szczególnie istotne cele: usprawnia procesy poznawcze i motywacyjne, rozwija sprawność psychomotoryczną, doskonali umiejętności społeczne. Aktywność ta pozwala uczestnikom rozwijać poczucie skuteczności, sprawstwa i dążyć do samodzielności. Stanowi wzbogacenie wszystkich form leczenia i terapii. Terapeuta zajęciowy należy do grupy zawodów, które są coraz częściej poszukiwane na dzisiejszym rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

 

Studenci studiów I stopnia na kierunku Terapia zajęciowa z rehabilitacją będą kształceni zgodnie ze standardami ustalonymi przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE). Absolwenci uzyskają kompetencje niezbędne do prowadzenia terapii zajęciowej zgodnie z założeniami terapii skoncentrowanej na osobie (ang. Client Centred Practice).

Zapraszamy osoby zainteresowane pracą terapeutyczną i rehabilitacyjną do podjęcia studiów
w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji.

 

Szczegółowe informacje: https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-i-stopnia/terapia-zajeciowa-z-rehabilitacja/

Rekrutacja na studia rozpoczęła się 4 maja br.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z Biurem Obsługi Studenta:

Nr telefonu: 81 749 17 77

Mail: rekrutacja@wsei.lublin.pl