W dniu 4 sierpnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominację profesorską prof. dr. hab. Andrzejowi Cwynarowi z Lubelskiej Akademii WSEI.

Prof. Andrzej Cwynar jest Rektorem Lubelskiej Akademii WSEI.

W latach 2021- 2023 pełnił funkcję Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej a wcześniej był dziekanem Wydziału Ekonomii. Stopień doktora habilitowanego otrzymał na Uniwersytecie Warszawskim, natomiast stopień doktora – w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współzałożyciel i byłym redaktorem naczelny czasopisma naukowego e-Finanse (obecnie Financial Internet Quarterly). Autor i współautor kilkunastu książek oraz ponad stu artykułów poświęconych zarówno finansom konsumenckim, jak i korporacyjnym. Publikował m.in. w takich pismach jak Journal of Consumer AffairsInternational Journal of Bank Marketing oraz International Journal of Consumer Studies. W 2021 r. opublikował w PWE monografię Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce, za którą otrzymał Nagrodę Beta – Klasa w Zarządzaniu Finansami. Członek rady redakcyjnej m.in. Journal of Consumer Affairs, Polskiego Towarzystywa Ekonomicznego oraz American Council on Consumer Interests. Kierownik projektu Debt Watch sfinansowanego z grantu MNiSW w ramach program Dialog (2017-2019) i projektu Finansowy język płci. Alfabetyzm i zachowania finansowe kobiet i mężczyzn a język domeny finansów, na realizację którego otrzymał niedawno grant z NCN w ramach program Opus 22. Współpracował jako ekspert m.in. z PKN Orlen, KGHM i spółkami z Grupy Azoty.

Serdecznie gratulujemy nominacji!