PROJEKT „HS MODUŁ” ODZNACZONY JAKO „DOBRE PRAKTYKI” PRZEZ NARODOWĄ AGENCJĘ PROGRAMU ERASMUS + W POLSCE!

Z przyjemnością informujemy, że projekt ” HIGH SENSITIVITY – INNOVATIVE MODULE IN HUMAN SCIENCES” [„Wysoka Wrażliwość – innowacyjny moduł w naukach o człowieku”] został uznany za przykład dobrej praktyki i może służyć innym instytucjom jako źródło inspiracji. Specjalne oznaczenie można zobaczyć na Platformie z Rezultatami Projektów! To wyróżnienie dla Lubelskiej Akademii WSEI i docenienie kolejnej inicjatywy realizowanej na rzecz wsparcia osób wysoko wrażliwych.

 

Celem projektu było opracowanie innowacyjnego modułu na temat wrażliwości przetwarzania sensorycznego i wrażliwości środowiskowej, a także opracowanie możliwości wdrożenia modułu na kierunkach związanych z nauką o człowieku, np. psychologia, pedagogika, pielęgniarstwo.

W ramach projektu opracowany został przewodnik – wstęp do modułu o wysokiej wrażliwości – oparty na systematycznym przeglądzie literatury oraz analizie możliwości formalnych – wdrożeniowych dla innowacyjnego modułu na wybranych kierunkach we wszystkich krajach partnerskich; sylabus oraz program modułu – przygotowany przez międzynarodowy zespół ekspertów; Podręcznik akademicki – opracowany w 5 językach: polskim, angielskim, włoskim, rumuńskim oraz hiszpańskim; biblioteka multimedialna – zbiór materiałów edukacyjnych oraz dodatkowych narzędzi do wykorzystania w procesie dydaktycznym; a także szkolenie dla kadry dydaktycznej – program szkolenia dla kadry akademickiej przygotowujący do wdrożenia modułu.

Strona internetowa projektu: https://hs.wsei.eu/pl/

Akademia WSEI
Universidad-de-Alicante
Expert-Psy
Citta-metropolitana-di-Roma-Capitale