Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji słynie z prężnie działających laboratoriów, unikatowych na skalę kraju. Laboratoria są naukowo-badawczymi jednostkami organizacyjnymi i mają charakter interdyscyplinarny.  Prowadzą szeroko zakrojoną działalność naukowo-badawczą oraz popularyzującą wiedzę.

Z laboratoriów korzystają zarówno pracownicy, jak i studenci. Mają do dyspozycji m.in. pomieszczenia z lustrem fenickim, systemy do rejestracji audio-wideo, eye-trackery, elektroencefalografy, drukarka 3D, uniwersalne centrum obróbcze HAAS.

Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu

Centrum Informatyzacji i Bezpieczeństwa Transportu zaprasza przedsiębiorców i instytucje publiczne do zapoznania się z potencjałem naukowo-badawczym laboratoriów transportu, informatyki i psychologii transportu.

Kierunki badań laboratoriów wyznaczają zakres oferowanych usług. Nowoczesna aparatura naukowo-badawcza stanowiąca wyposażenie laboratoriów oraz kadra naukowo-badawcza Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji realizująca projekty badawcze i usługi z wykorzystaniem utworzonej infrastruktury to gwarancja wysokiej jakości i rzetelności rezultatów.

Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI

Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI utworzyło cztery nowoczesne laboratoria, w których są prowadzone badania z zakresu transportu, zdrowia publicznego oraz psychologii eksperymentalnej. Mogą z nich korzystać pracownicy naukowi, zespoły badawcze i przedsiębiorcy.

Innowacyjne Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI prowadzi badania ukierunkowane na rozwój gospodarki, tworzenie powiązań z przedsiębiorstwami i innymi jednostkami naukowymi wykorzystując potencjał kadry naukowo-badawczej. Stanowi to bazę dla rozwoju nowoczesnych kierunków studiów inżynieryjno-technicznych w WSEI, w konsekwencji zwiększających na rynku pracy zasoby młodej kadry badawczej zdolnej do kreowania innowacji technologicznych.

Bardzo ważne dla producentów żywności na Lubelszczyźnie jest laboratorium zdrowia publicznego, w którym prowadzone są analizy substancji szkodliwych w produktach rolnych i żywności.

W skład Innowacyjnego Centrum Diagnostyki, Badań i Analiz WSEI wchodzą także dwa laboratoria transportu, gdzie są prowadzone analizy z zakresu diagnostyki materiałów i konstrukcji oraz badania systemów mechanicznych. Powstało też laboratorium psychologii eksperymentalnej, przeznaczone dla badań psychofizycznych, poznawczych i psychometrycznych.