INFORMACJE O KONFERENCJI

 
PIERWSZA W POLSCE KONFERENCJA NAUKOWA POŚWIĘCONA
BUDOWANIU ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ DZIECI
w ramach TYGODNIA  WYSOKIEJ WRAŻLIWOŚCI

 

Szacuje się, że wysoka wrażliwość charakteryzuje (zależnie od źródeł) około 20-30% społeczeństwa.

Konferencja oraz materiały, które zostaną zaprezentowane podczas,  zostały opracowane w ramach badań realizowanych od lat w międzynarodowym zespole pod kierownictwem dr. Moniki Baryły-Matejczuk (WSEI) we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu Alicante w Hiszpanii, Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie, Uniwersytetu La Laguna na Teneryfie, organizacji zrzeszających psychologów Expert Psy Asociatia Psihologilor Specialisti z Rumunii, a także z praktykami z JOUDG “Breshia” w Macedonii, wnoszą nowe światło w obszarze funkcjonowania osób wysoko wrażliwych (szczególnie wysoko wrażliwych dzieci). Zrealizowano badania jakościowe, ilościowe, skonstruowano również narzędzia pomiaru wrażliwości u dzieci (kwestionariusze w wersji dla rodziców i dla nauczycieli dzieci w wieku 3-10 lat).

Wszystkie podjęte działania przełożono na treści użyteczne dla praktyków, ale także dorosłych opiekunów dzieci wysoko wrażliwych i osób zainteresowanych zagadnieniem.

Wyniki badań i teoretyczne opracowania skłaniają do rozważań w kontekście adekwatnego wsparcia, w kontekście zmian związanych z etapem rozwoju a także w kontekście właściwości samych narzędzi pomiarowych (kwestionariuszy pozwalających na identyfikację tzw. wysokiej wrażliwości). Wyniki badań i analiz dostarczają ważnych informacji decydentom projektujących programy wsparcia czy programy interwencji z różnych poziomów działań profilaktycznych, a także szeroko rozumianemu społeczeństwu, ponieważ świadomość posiadania cechy (u siebie i innych) tworzy warunki dla adekwatnego wsparcia, wyrównywania szans i poprawy jakości funkcjonowania w życiu osobistym i zawodowym.

Termin: 4-8.10.2021 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

CEL KONFERENCJI

Konferencje i warsztaty zaplanowane w trakcie TYGODNIA WYSOKIEJ WRAŻLIWOŚCI mają na celu:

  • popularyzowanie i ukazanie w przystępny sposób wiedzy i praktycznych  metod pracy w obszarze tzw. wysokiej wrażliwości.Aby zrealizować tak postawiony cel zaplanowano organizację przedsięwzięć w czasie których popularyzowana będzie wiedza na temat charakterystyki wysokiej wrażliwości (charakterystyki dzieci wysoko wrażliwych). Przybliżony zostanie model wsparcia wysoko wrażliwych dzieci w ich najbliższym otoczeniu. Szczególna uwaga poświęcona będzie wrażliwości przetwarzania sensorycznego (ang. Sensory Processing Sensitivity), która jest dziedziczoną cechą temperamentu.

ADRESACI KONFERENCJI

  • Szkoły
  • Przedszkola
  • Nauczyciele
  • Pedagodzy szkolni
  • Psycholodzy
  • Pracownicy poradni współpracujący ze szkołą i rodzice

PATRONAT

ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji
Sprawka
Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław-Stawiarski
kurator oświaty
Prezydent Miasta Lublin

PATRONAT MEDIALNY

Kurier Lubelski
tvp3
polskie radio lublin

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

 Zgłoszenia do udziału w konferencji do 30.09.2021 poprzez formularz zgłoszeniowy

OPŁATY

Wydarzenie otwarte, bezpłatne, w formie stacjonarnej i on-line (transmitowane)

ORGANIZATORZY

WSEI

PROGRAM

Dzień 1 – online
TYDZIEŃ WYSOKIEJ WRAŻLIWOŚCI – oficjalne rozpoczęcie
g. 10.00-11.30

Dzień 2 – stacjonarny
Stacjonarna konferencja pt. „Model wsparcia wysoko wrażliwych dzieci w szkole i przedszkolu”
g. 10.00-13.00

Dzień 3 – online
Warsztaty dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych i poradnianych pt. „Identyfikacja i wsparcie wysoko wrażliwych dzieci w przedszkolu i szkole”
g. 10.00-13.00

Dzień 4 – online
Warsztaty dla rodziców pt. „Wysoko wrażliwe dziecko – dar i wyzwanie dla rodzica”

Dzień 5 – online
Panel dyskusyjny z przedstawicielami ekspertów współpracujących w projektach dot. wysokiej wrażliwości, pt. WYSOKA WRAŻLIW0ŚĆ – state-of-the-art

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Apsu
Prioslogo
Universidad-de-Alicante
I.P.K.K.F-Breshia
Expert-Psy
Citta-metropolitana-di-Roma-Capitale

DODATKOWE INFORMACJE

KONTAKT

dr Monika Baryła-Matejczuk
monika.baryla@wsei.lublin.pl|
tel. 516 156 161

oraz

Magda Janiak
magda.janiak@wsei.lublin.pl