Za nami trzecia edycja LUBELSKIEGO FORUM GOSPODARCZEGO. Wydarzenia mającego na celu wspieranie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, a w szczególności Lubelszczyzny.

Tematyka tegorocznego Forum zogniskowana była na problemach funkcjonowania biznesu, samorządu oraz struktur społecznych i konsumentów w warunkach kryzysów ekonomiczno-społecznych. Konferencje zorganizowała Lubelska Akademia WSEI.

Forum zostało podzielone na dwie części merytoryczne, w których były prowadzone dyskusje. Panele dyskusyjne poprzedził wykład wprowadzający pt. „Czy roboty zastąpią ludzi?’, który wygłosił prof. dr hab. Witold Orłowski. W gronie osób prowadzących bloki dyskusyjne znaleźli się: dr Mariusz Filipek, Prezes Zarządu Pracodawcy Ziemi Lubelskiej; Piotr Waszak, Dyrektor ZUS o. Lublin; Jolanta Kozak, Wiceprezes Zarządu Pracodawcy Ziemi Lubelskiej; dr Monika Baryła-Matejczuk, prof. Akademii WSEI oraz ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

Konferencja objęła następujące obszary tematyczne:
• Wyzwania, problemy oraz specyfika funkcjonowania firm w warunkach kryzysów ekonomiczno-społecznych.
• Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów i całych struktur społecznych w aspekcie odziaływania zjawisk i procesów kryzysowych.
• Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość w warunkach zjawisk kryzysowych – identyfikowanie, przeciwdziałanie i odporność systemów ochrony.

Tematyka konferencji poruszyła aktualne problemy dotyczące naszego regionu i kierowana jest do otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym: przedsiębiorców, samorządowców, osób tworzących struktury społeczne oraz konsumentów.
Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Cyfryzacji, Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.

FOTORELACJA

O FORUM W MEDIACH

Lubelska Akademia WSEI serdecznie zaprasza do udziału
w  Trzeciej edycji Lubelskiego Forum Gospodarczego
pt. “Gospodarka i społeczeństwo odporne na kryzysy”.

 

Lubelska Akademia WSEI serdecznie zaprasza do udziału
w  Trzeciej edycji Lubelskiego Forum Gospodarczego
pt. “Gospodarka i społeczeństwo odporne na kryzysy”.

 

Termin: 16 Listopada 2023r.
Godz. 9.00-15.00
Lubelska Akademia WSEI
Aula E

ORGANIZATOR

Akademia WSEI

ZE SPECJALNYM UDZIAŁEM

Gościem specjalnym, z wykładem wprowadzającym, Lubelskiego Forum Przedsiębiorczości będzie:

prof. dr hab. Witold Orłowski

Prof.-W.-Orłowski

CEL FORUM

Tematyka tegorocznego Forum zogniskowana jest na problemach funkcjonowania biznesu, samorządu oraz struktur społecznych i konsumentów w warunkach kryzysów ekonomiczno–społecznych.

Zatem tegoroczne Forum nosi tytuł: „Gospodarka i społeczeństwo odporne na kryzysy”.

Forum jest okazją do spotkania się w gronie wykładowców akademickich, przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni, jak również przedstawicieli kluczowych instytucji publicznych. Podczas wydarzenia wymieniamy doświadczenia i rozmawiamy o najważniejszych problemach Lubelszczyzny i innych regionów Polski Wschodniej.

PROGRAM FORUM

Tematyka tegorocznego Forum będzie skoncentrowana na trzech obszarach tematycznych:

  • Wyzwania, problemy oraz specyfika funkcjonowania firm w warunkach kryzysów ekonomiczno – społecznych.
  • Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów i całych struktur społecznych w aspekcie odziaływania zjawisk i procesów kryzysowych.
  • Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość w warunkach zjawisk kryzysowych – identyfikowanie, przeciwdziałanie i odporność systemów ochrony.

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Sylwester Bogacki, prof. Akademii WSEI – Prorektor ds. Rozwoju i Strategii

dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI – Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

dr inż. Artur Dmowski, prof. Akademii WSEI – Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki

płk dr Wińczysław Jastrzębski – Koordynator kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Leszek Gońka – Dyrektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

dr Sylwia Skrzypek-Ahmed – Dyrektor Liceum

Renata Wybacz – Kierownik Dziekanatu Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Anna Szawara – Specjalista ds. Toków Studiów

PARTNERZY

Pracodawcy ziemi lubelskiej
Lublin Airport
urząd statystyczny
Miejski Urząd Pracy
Urząd Miasta Lublin
Powiatowy Urząd Pracy
Międzynarodowy Instytut Innowacji
NEW TECH University
Eksporterzy RP
ZUS
LPEC
Totalizator sportowy

PATRONATY HONOROWE

Minister cyfryzacji patronat honorowy
Minister Edukacji i Nauki patronat honorowy
Patronat Marszałka Stawiarskiego
Sprawka
Prezydent Miasta Lublin

PATRONATY MEDIALNE

Panorama lubelska
tvp3
polskie radio lublin

INFORMACJE DODATKOWE

Istnieje możliwość opublikowania wystąpienia w formie rozdziału w publikacji w Wydawnictwie Innovatio Press, które znajduje się na liście wydawnictw naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W tym celu prosimy o kontakt:

Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Lubelskiej Akademii WSEI
tel. 81 749 32 36