Informacje o szkoleniu

V wydarzenie z cyklu “Oblicza wysokiej wrażliwości”/ 4th event in the series “Faces of high sensitivity”

pt. “Wybrane problemy Wrażliwości”/”Selected Problem of Sensitivity”

Wykład w języku angielskim, tłumaczony na język polski.

 

 

Termin: 06.10.2022 r.

w godzinach: 15:30 – 18:30

CEL SZKOLENIA

Konferencja z udziałem światowej klasy eksperta Francesci Lionetti pt. „Ocena wrażliwości na różnych etapach życia” (ang. „Assessment of sensory processing sensitivity across the lifespan”) – Francesca Lionetti, G. d’Annunzio University of Chieti-Pescara, IT.

Wykład oraz zaplanowane w ramach konferencji szkoleniowej warsztaty to część zakrojonych na szeroką skalę działań o charakterze profilaktycznym. W sposób szczególny dotyczą one wspierania osób (szczególnie dzieci) wysoko wrażliwych. Zagadnieniem zajmują się eksperci zatrudnieni w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W czasie konferencji odbędą się dwa wykłady i cztery sesje warsztatowe.

W tym roku wykład wygłosi Francesca Lionetti, badaczka z G. d’Annunzio University of Chieti-Pescara we Włoszech a także w Queen Mary University w Londynie. Drugi wykład zaprezentuje ekspert obszaru wrażliwości z Lublina, dr Monika Baryła-Matejczuk, pracownik Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, autorka licznych publikacji, a także międzynarodowych projektów z obszaru wrażliwości. Tytuł drugiego wystąpienia to „Zmiany w rozumieniu wrażliwości – od czego wyszliśmy, dokąd doszliśmy”.

Wystąpienia mają na celu ukazanie w przystępny sposób przydatność wiedzy uzyskanej dzięki badaniom prowadzony w obszarze tzw. wysokiej wrażliwości. Aby zrealizować tak postawiony cel zaproszono najbardziej cenione autorytety w dziedzinie wrażliwości środowiskowej.

Wyniki prowadzonych od 25 lat badań w USA i Europie, nadal stanowią obszar, którego przełożenie na życie społeczne i użyteczność są ograniczone m.in. językiem publikowanych materiałów jak i specyfiką naukowego języka. Tymczasem wiedza obszaru wrażliwości środowiskowej ma zarówno wartość teoretyczną jak i aplikacyjną.

Badania realizowane od pięciu lat w międzynarodowym zespole pod kierownictwem dr Moniki Baryła-Matejczuk (eksperta Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie) we współpracy z ekspertami z Uniwersytetu Alicante w Hiszpanii, Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie, Uniwersytetu La Laguna na Teneryfie, organizacji zrzeszających psychologów Expert Psy Asociatia Psihologilor Specialisti z Rumunii, a także z praktykami z JOUDG “Breshia” w Macedonii, wnoszą nowe światło w obszarze funkcjonowania osób wysoko wrażliwych (szczególnie wysoko wrażliwych dzieci) i popularyzują wiedzę na ten temat w Europie.

Wykłady popularnonaukowe jak i towarzyszące im szkolenia to oferta dla wszystkich, zarówno nieprofesjonalistów jak i profesjonalistów wielu dziedzin.

 

PRELEGENCI

Dr Francesca Lionetti

Profesor na Wydziale Neuroscience, Imaging and Clinical Sciences, G. d’Annunzio of University – Pescara, pracuje m.in. z Queen Mary University of London, brytyjską uczelnią, która w Europie jest najważniejszym ośrodkiem badawczym tzw. wysokiej wrażliwości. Od lat w badanich i praktyce zajmuje się obszarem wysokiej wrażliwości. Dr Francesca Lionetti jest ekspertem z obszaru psychologii rozwojowje i badaczem specjalizującym się w rodzicielstwie, przywiązaniu, rozwoju społeczno-emocjonalnym i wrażliwości na środowisko. Przyczyniła się do opracowania i walidacji miar wrażliwości w okresie niemowlęcym i dziecięcym. Od wielu lat prowadzi badanie rozwoju wrażliwości i interakcji ze środowiskiem.

Dr Monika Baryła-Matejczuk

Psycholog, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na Wydziale Nauk o Człowieku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od lat prowadzi badania w obszarze wrazliwości środowiskoej. Przygotowuje i realizuje krajowe i międzynarodowe projekty naukowe i wdrożeniowe. Koordynuje i jest autorem koncepcji projektów: „High sensitivity – Innovative Module in Human Sciences/ Wysoka Wrażliwość – innowacyjny moduł w naukach o człowieku”, „E-MOTION. Potencjał wysokiej wrażliwości”, a także „PRO-MOTION. Sensitive Career Management/ PRO-MOTION. Zarządzanie karierą osób wysoko wrażliwych”.

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Na konferencję można się rejestrować do 04.10.2022., poprzez uzupełnienie formularza on-line.

OPŁATY

Wydarzenie w formie on-line.

Uczestnictwo w wykładzie i/lub warsztatach – 20 zł.

Opłata na konto:

mBank: 06 1140 10 94 0000 2027 6900 1026

Zaświadczenie w wersji online.

PROGRAM

KONTAKT

dr Monika Baryła
Monika.Baryla@wsei.lublin.pl