4 stycznia w Lubelskiej Akademii WSEI podpisano umowę  pomiędzy Uczelnią a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przedmiotem Umowy jest współpraca partnerska w zakresie działalności dydaktycznej.

Mając na uwadze potrzebę wzbogacania programów nauczania na studiach wyższych o informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, strony wyraziły gotowość do wspólnej realizacji projektu: „Akademia Ubezpieczeń Społecznych”. Poza tym spodziewać się można współpracy w zakresie staży, praktyk zawodowych, wykładów czy szkoleń.

– Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie realizowana szerzej niż dotychczas, bo jednej i drugiej instytucji będzie na tym zależeć – mówiła Teresa Bogacka, Kanclerz Lubelskiej Akademii WSEI.