Termin: WRZESIEŃ 16-18.2020r.
Miejsce: Sandomierz, Hotel Sarmata

Uprzejmie informujemy, że ze względu na wzrost zagrożenia chorobą Covid-19 i wprowadzeniem nowych urzędowych ograniczeń z tym związanych zmuszeni jesteśmy przesunąć termin VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANSPORT 2020 na wrzesień 2021 r.

Referaty przesłane na Konferencję zostaną opublikowane zgodnie z dotychczasowym planem a ich prezentacja i dyskusja odbędą się w nowym, przyszłorocznym terminie.

Z wyrazami uszanowania

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji TRANSPORT 2020
dr hab. inż. Józef Stokłosa, prof. WSEI w Lublinie

CEL KONFERENCJI

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych  w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego, w szczególności jego organizacji, bezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. Celem konferencji jest także intensyfikacja środowisk naukowych i praktyków zainteresowanych rozwojem transportu.

BLOKI TEMATYCZNE

TEMATYKA NAUKOWA

 • Eksploatacja i diagnostyka środków oraz infrastruktury transportu
 • Organizacja i technika transportu
 • Bezpieczeństwo w transporcie
 • Zastosowania systemów informatycznych transporcie

PUBLIKACJE

Nadesłane streszczenia zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych. Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w Monografii (20 pkt za rozdział w monografii).

Wybrane przez Komitet Naukowy Konferencji artykuły zostaną zgłoszone do publikacji:

 1. W czasopiśmie Advances in Science and Technology Research Journal (Lista czasopism MNSzW 70 pkt)
  – opłata 200 Euro (860 PLN),
 2. W czasopiśmie Open Engineering (Lista czasopism MNSzW 70 pkt)
  – opłata 450 Euro (1950 PLN),

ORGANIZATOR

WSEI

WSPÓŁORGANIZATORZY

Lotnicza Akademia Wojskowa
Instytut Elektrotechniki Warszawa
Instytut Transportu Samochodowego Warszawa

PATRONAT NAUKOWY

Polskie Naukowe Towarzystwo Eksploatacyjne
Polska Akademia Nauk

KOMITET

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. inż.  Andrzej Niewczas ITS Warszawa

Sekretarz Komitetu Naukowego:

 • dr hab. inż. Józef Stokłosa prof. WSEI

Członkowie:

 • dr inż. Robert Pietrzyk Dziekan WSEI Lublin
 • dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz prof. AM Szczecin
 • dr hab. inż. Andrzejczak Karol prof. PP Poznań
 • dr hab. inż. Grzegorz Bartnik prof. WSEI Lublin
 • dr hab. inż. Tadeusz Cisowski, prof. LAW Dęblin
 • prof. Zdzisław Chłopek PW Warszawa
 • dr Ewa Dębicka ITS Warszawa
 • dr hab. inż. Paweł Droździel prof. PL Lublin
 • prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna PW Warszawa
 • dr hab. inż. Krzysztof Jamroziak prof. PWr Wrocław
 • dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz prof. PŚw Kielce
 • prof. dr hab. inż. Henryk Komsta PL Lublin
 • dr hab. inż. Grzegorz Koralewski  prof. LAW Dęblin
 • dr hab. inż. Aneta Krzyżak prof. LAW Dęblin
 • dr hab. inż. Piotr Lesiak prof. WSEI Lublin
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia PW Warszawa
 • dr hab. inż. Zbigniew Matuszak prof. AM Szczecin
 • dr hab. inż. Andrzej Marciniak prof. WSEI Lublin
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Merkisz-Guranowska PP Poznań
 • dr inż. inż. Waldemar Mironiuk prof. AMW  Gdynia
 • dr hab. inż. Stanisław Młynarski PK Kraków
 • dr hab. inż. Krzysztof Olejnik prof. PO Opole
 • dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. PŚw Kielce
 • dr hab. inż. Daniel Pieniak prof. WSEI Lublin
 • doc. Inż. Miloš Poliak PhD  ŽU Žilina
 • dr hab. inż. Andrzej Puchalski prof. UTH Radom
 • dr hab. inż. Dariusz Pyza prof. PW Warszawa
 • Ing. Ondrej Stopka PhD VŠTE České Budějovice
 • dr inż. Paweł Szczot IE Warszawa
 • dr hab. inż. Marcin Ślęzak prof. ITS Warszawa
 • dr hab. inż. Andrzej Świderski prof. ITS Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski PP Poznań
 • dr hab. inż. Mariusz Walczak prof. PL Lublin
 • dr hab. inż. Mariusz Zieja prof. ITWL Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Józef Żurek ITWL Warszawa

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Przewodniczący: dr hab. inż. Józef Stokłosa
 • Sekretarz: dr  Konrad Gauda                   
 • Członek: dr inż. Leszek Gil   
 • Członek: mgr inż. Kamil Pasierbiewicz
 • Członek: mgr Joanna Sidor-Walczak

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Formularz rejestracyjny na konferencję znajduje się na stronie:

Formularz rejestracyjny na konferencję

do dnia 30.06.2020 – zgłoszenie udziału wraz ze streszczeniem ( 400 – 600 znaków tekstu w formacie word)

Streszczenia proszę przesyłać na adres e-mail: konferencja.transport@wsei.lublin.pl

do dnia  30.06.2020 – wniesienie opłaty konferencyjnej

OPŁATY

Opłata za udział w konferencji – 1050 zł za osobę i obejmuje:

 • materiały konferencyjne,
 • uczestnictwo w obradach,
 • wyżywienie,
 • kawę, herbatę w przerwach obrad,
 • uczestnictwo w imprezach towarzyszących,
 • noclegi w pokoju dwuosobowym.

Opłata dla osób towarzyszących – 900 zł za osobę

Dopłata za pokój jednoosobowy – 150 zł

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

06 1140 1094 0000 2027 6900 1026

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dopiskiem „TRANSPORT 2020” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika(ów)

DODATKOWE INFORMACJE

mgr Joanna Sidor-Walczak
tel.: (81) 749-32-43,
konferencja.transport@wsei.lublin.pl

Adres do korespondencji:
Joanna Sidor-Walczak
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Wydział Transportu i Informatyki
20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
z dopiskiem: „Konferencja-Transport 2020”

ORGANIZATORZY

Wydział Transportu i Informatyki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Instytut Transportu Samochodowego Warszawa
Instytut Elektrotechniki Warszawa
Lotnicza Akademia Wojskowa Dęblin

Wydarzenie

WRZESIEŃ
16 - 18
2020

SANDOMIERZ
Hotel Sarmata