Uchwałą nr XIX/145/2020 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 30 kwietnia 2020 roku został przyjęty program stypendialny dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo.

Pomoc materialna może być przyznana studentom, którzy zwiążą się zawodowo z  Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendium oraz naboru wniosków określone są w Uchwale XIX/145/2020 i Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego, 13 maja 2020 r., Poz. 2746). Dokumenty w wersji elektronicznej można pobrać pod adresem: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/actbymonths