Trwa rekrutacja na: bezpłatne studia II º stacjonarne – ZARZĄDZANIE o specjalnościach:

  • E-biznes & zarządzanie firmą
  • Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

Zarządzanie to kierunek dla ludzi kreatywnych i otwartych, którzy chcą osiągnąć sukces w prowadzeniu własnej firmy lub na stanowiskach menedżerskich.

To ponad 50% zajęć praktycznych u pracodawcy.

W okresie odbywania praktyk u  pracodawcy student  będzie pobierał stypendium  w wysokości łącznie ok. 1800 zł brutto miesięcznie.

Studia mogą być realizowane w języku polskim lub języku angielskim.  

O przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunek Zarządzanie mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny upoważniający do podjęcia nauki na studiach wyższych w innym kraju niż miejsce jego nadania.

Zasady rekrutacji oraz wymagane dokumenty na studia I i II stopnia dostępne są na stronie:

rekrutacja.wsei.lublin.pl

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona

Więc informacji na https://rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-ii-stopnia/zarzadzanie/