Decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Programu „Symbol” Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała tytuł „Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2020”.

Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć organizacji. W programie wyróżniane są te firmy i instytucje, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. Laureaci programu cechują się innowacyjnością, rozumieją rolę prestiżu w budowaniu silnej pozycji w branży oraz stale przekształcają swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencjach.

Celem programu jest także umożliwienie zaawansowanej formy promocji firm i instytucji z różnych gałęzi gospodarki i sfery społecznej przez pokazanie na forum ogólnopolskim ich osiągnięć i perspektyw w największych i najpoważniejszych w Polsce dziennikach: „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Dziękujemy za przyznanie Nam po raz kolejny tego tytułu. Jest to ważne wyróżnienie dla Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Samo słowo „symbol”, daje poczucie bycia wzorem do naśladowania. Tym bardziej nieprzerwanie staramy się kształcić i rozwijać na jak najwyższym poziomie.