Informujemy, że termin składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2019/2020 został przedłużony do 12 października 2019r.

Przyjmowanie wniosków oraz informacje dotyczące świadczeń dla studentów WSEI w Lublinie:

pokój 207 (II piętro),
tel. (81) 749-32-19,

Wnioski również można przesyłać pocztą tradycyjną na adres WSEI (dopisek na kopercie: STYPENDIA) 

Więcej informacji i wnioski do pobrania: https://www.wsei.lublin.pl/pomoc-materialna/