Gmina Lublin realizuje Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin.

Program ma na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych, jak również wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej w mieście Lublin.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2018/2019 będą przyjmowane w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, w terminie do 1 kwietnia 2019 r. w godzinach od 7.30 do 15.30.

 Więcej szczegółów w Uchwale Rady Miasta Lublin i w Regulaminie oraz na stronie: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/