Uczelniana Komisja Stypendialna rozpatrzyła złożone wnioski o przyznanie stypendiów dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w roku akademickim 2020/2021

W bieżącym roku akademickim przyznane zostały:

  • stypendium rektora za osiągnięcia naukowe w wysokości od 700 do 1000 zł
  • stypendium rektora za osiągnięcia sportowe w wysokości od 550 do 750 zł
  • stypendium socjalne w wysokości od 600 do 900 zł (w zwiększonej wysokości od 900 do 1200 zł)
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych w wysokości od 550 do 750 zł

Wysokości progów poszczególnych stypendiów i odpowiadające im kwoty znajdą Państwo na: https://www.wsei.lublin.pl/pomoc-materialna/

Wypłata stypendium za miesiące październik, listopad, grudzień nastąpi jednorazowo w terminie do 10 grudnia 2020 r. Jednocześnie przypominamy o obowiązku dostarczenia oświadczenia o formie wypłaty stypendium. Brak oświadczenia uniemożliwi terminową wypłatę stypendium.  

Listy zawierające numer albumu i kwotę przyznanego stypendium dostępne będą w wirtualnym dziekanacie w zakładce „ogłoszenia” od 30 listopada 2020r.

O terminie i sposobie odbioru indywidualnych decyzji stypendialnych poinformujemy wkrótce.

Informacji w sprawie stypendiów udzielamy telefonicznie tel. 081 749 32 71 wyłącznie studentowi, który złożył wniosek.