We środę 16 stycznia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Przyszłość kształcenia zawodowego”. Konferencja zorganizowana przez WSEI miała na celu pochylenie się nad tematyką systemu szkolnictwa zawodowego i nieprzystosowaniem go do wymagań współczesnego rynku pracy. Zmiany w kształceniu zawodowym wymusza rynek, a przede wszystkim pracodawcy, którzy chcąc być bardziej konkurencyjni stale muszą podnosić jakość. Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry uniemożliwia rozwój i podnoszenie atrakcyjności produktów, na czym w konsekwencji cierpi gospodarka.

Konferencję otworzyła Kanclerz WSEI Pani Teresa Bogacka. Następnie głos zabrał Pan Mariusz Banach, zastępca Prezydenta Miasta Lublin, który przyznał, że o ile szkoły są bardzo dobrze wyposażone i absolwent długo będzie szukał pracodawcy, który ze swoim asortymentem i urządzeniami dorówna szkole w której się uczył, to jest jeszcze dużo do poprawy na polu kontaktu z rodzicami, którzy niewątpliwie mają wpływ na decyzje swoich dzieci w wyborze przyszłego zawodu. Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin Pani Ewa Dumkiewicz Sprawka przytoczyła różne możliwości zachęt zarówno młodzieży do zawodów, jak i pracodawców do zatrudniania uczniów techników już podczas nauki. W swoich wystąpieniach wszyscy prelegenci podkreślali konieczność wdrażania działań zachęcających młodych ludzi do kształcenia się w konkretnych zawodach i wybrania technikum lub szkół branżowych.

Po przerwie uczestnicy konferencji zobaczyli występ artystyczny uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz wystąpienia kolejnych prelegentów. Byli to pracodawcy, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach współpracy ze szkołami, oraz Pan prof. WSEI Michał Jarmuł i Pani dr Małgorzata Artymiak, którzy poruszyli temat rozwoju zawodowego na bazie doświadczeń naszej Uczelni. Na koniec Pani Iwona Nowakowska, zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin przedstawiła wsparcie szkolnictwa zawodowego środkami europejskimi na przykładzie działań Miasta Lublin. Wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji bardzo dziękujemy za obecność i owocne spotkanie, mając nadzieję na kontynuowanie w przyszłości dyskusji dotyczącej kształcenia zawodowego.

GALERIA