Ogłoszenie wyników konkursu
„Lubelscy sportowcy – dawniej i dziś – jako wzór dla młodego pokolenia” 

dla uczniów indywidualnych, grup i zespołów:
starszych klas szkoły podstawowej (6-8 klasa) i szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Lublin

 

Z przyjemnością i ogromną satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego „Lubelscy sportowcy – dawniej i dziś – jako wzór dla młodego pokolenia” 

Jury Konkursu w składzie:

 • przewodniczący: dr inż. Robert Pietrzyk
 • sekretarz: Hanna Sokołowska
 • członek: Paulina Kamińska – Grzywa

dokonało oceny prac zgłoszonych do konkursu, wyłoniła 3 Laureatów Konkursu oraz przyznała 5 Wyróżnień. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za trud włożony w przygotowanie prac.
Autorom nagrodzonych prac gratulujemy!

Laureaci konkursu:

Jury postanowiło przyznać uczestnikom konkursu:

Stypendia wspierające rozwój talentu artystycznego:

 1. Jakub Kawalerski (ALO w Lublinie)
 2. Adam Wdowiak (Międzynarodowe Liceum Paderewski w Lublinie)
 3. Natalia Bąk (Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie)

Wyróżnienia otrzymują:

 1. Oskar Stępień (Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie)
 2. Anna Chapska Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lublinie)
 3. Małgorzata Bezłada Szkoła Podstawowa Nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie)
 4. Julia Olszak Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie)
 5. Igor Zalewski Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie)

Miejsce 1 - Jakub Kawalerski ALO w Lublinie. Wywiad z Krzysztofem Borycem

Miejsce 2 - Podcast Adam Wdowiak (Międzynarodowe Liceum Paderewski w Lublinie)