KOMUNIKAT REKTORA I KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE z dnia 11 marca 2020 r.

o zawieszeniu prowadzenia zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni i przejściu na tryb zdalny

Szanowni Studenci,

W trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników WSEI w Lublinie, w związku ze wzrostem zagrożenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i wprowadzonym przez Uczelnię trybem  nauki studentów w formie zdalnej informujemy, że

odwołanie zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni jest równoznaczne z tym, że Studenci nie mogą przebywać w budynku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie do odwołania.

W przypadku konieczności kontaktu z pracownikami dziekanatów prosimy o kontakt drogą telefoniczną lub mailową.

Podania w formie pisemnej można składać w skrzynce podawczej znajdującej się na Portierni przy wejściu do budynku.

 

Lublin, dnia 16.03.2020 r.

KANCLERZ WSEI
Mgr Teresa Bogacka

REKTOR WSEI
Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki