II spotkanie kapituły konkursu „Szkoła Innowacji”

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie już po raz 10 organizuje konkurs „Szkoła Innowacji”. Projekt skierowany jest do szkół średnich z województwa lubelskiego – liceów, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz zespołów szkół.

 

Konkurs „Szkoła Innowacji” to projekt, mający na celu wyróżnianie szkół z województwa lubelskiego, które realizują kreatywne pomysły, inwestują we współpracę międzynarodową, wykazują się innowacyjnymi rozwiązaniami i wspierają edukację praktyczną dla rynku pracy.

– Celem naszego konkursu jest budowanie wizerunku certyfikowanych szkół, jako jednostek nowoczesnych, innowacyjnych, przedsiębiorczych, dbających o losy swoich absolwentów. Od pierwszej edycji cieszy się on dużą popularnością, a szkoły z całego województwa z niecierpliwością czekają na jego kolejne odsłony. Do tej pory w „Szkole innowacji” wzięło udział ponad 200 placówek, z czego wyróżnionych zostało kilkadziesiąt. Sukcesy i zainteresowanie poprzednimi edycjami konkursu są dowodem na to, jak bardzo ważne i potrzebne społecznie jest to wydarzenie – mówi  Teresa Bogacka, Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Oficjalny tytuł Lidera Innowacji przyznawany jest w sześciu kategoriach.

Kategorie:

  • „Szkoła – Lider Innowacji”
  • „Innowacyjna Inicjatywa”
  • „Dyrektor – Lider Innowacji”
  • „Nauczyciel – Lider Innowacji”
  • „Innowacyjna Biblioteka”
  • „Uczeń – Lider Innowacji”

Kapituła Konkursu w jubileuszowych edycjach Konkursu nadaje tytuł specjalny „Grand Prix – Lider Innowacji” szkołom, które we wcześniejszych 5 edycjach uzyskały największą ilość tytułów „Lider Innowacji” w dowolnych kategoriach konkursowych.

W kapitule konkursu, która ponownie zebrała się 9 kwietnia 2022 roku w siedzibie Uczelni zasiadają przedstawiciele Władz Uczelni, samorządu, mediów, przedsiębiorców i laureatów z poprzednich edycji. Dzisiejsze spotkanie kapituły miało na celu zatwierdzenie wyników i omówienie kwestii związanych z Galą.

Gala podsumowująca wyniki konkursu planowana jest na 22 kwietnia 2022 roku.