Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała Certyfikat akredytacyjny dla kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia. Decyzja jest efektem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie akredytacji przez Ministra Zdrowia, oraz oceny dokonanej przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Certyfikat WSEI akredytacja dla kierunku pielęgniarstwo I i II stopnia

Decyzja udzielająca akredytacji – pielęgniarstwo I i II stopnia