Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego,
KS Lublinianka,
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Ninja”
oraz 
Lubelska Akademia WSEI


serdecznie zapraszają do udziału
w Integracyjnym Turnieju o Puchar Lubelskiego Koziołka
w piłce nożnej chłopców i dziewcząt

 

*Dofinansowano z programu Mikro Granty 2023

Termin: 6 października 2023r.
Godziny: 9.00 -16.00
Miejsce: Stadion K.S. Lublinianka,
ul. Leszczyńskiego 19,  Lublin

O TURNIEJU

Turniej Integracyjny o Puchar Lubelskiego Koziołka w piłce nożnej chłopców i dziewcząt ma na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, integrację lokalnej społeczności, osób z niepełnosprawnościami (w tym dysfunkcjami ruchowymi oraz słuchu). Zawody zostaną przeprowadzone oddzielnie wśród chłopców i dziewcząt w poszczególnych grupach wiekowych: młodzik starszy (U-13) i junior starszy (U-18). Wydarzenie odbędzie się na stadionie Klubu Sportowego Lublinianka – najstarszego klubu piłkarskiego na Lubelszczyźnie. Każdy uczestnik turnieju otrzyma okolicznościowy medal, a najlepsze drużyny zostaną nagrodzone specjalnymi pucharami. Każdy uczestnik turnieju dodatkowo otrzyma posiłek regeneracyjny. Dzięki organizacji turnieju nastąpi integracja chłopców i dziewczynek trenujących piłkę nożną, integracja z osobami niepełnosprawnymi w celu wyrównania szans, integracja dzieci i młodzieży o różnym statusie ekonomicznym oraz promowanie rywalizacji w duchu Fair Play.

Dzieci uczestnicząc w Turnieju o Puchar Lubelskiego Koziołka będą miały okazję do rywalizacji ze swoimi rówieśnikami w duchu Fair Play. Ważnym aspektem jest udział dzieci i młodzieży o niższym statusie ekonomicznym oraz osób z różnymi dysfunkcjami. Udział w turnieju jest bezpłatny, co umożliwia udział drużyn amatorskich, dzięki czemu w wydarzeniu będą mogły wziąć udział dzieci bez względu na płeć, pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie.
Wdrażana będzie idea integracji poprzez sport oraz zrównoważonego rozwoju. Impreza ma za zadanie promować aktywność fizyczną i dać możliwość dzieciom aktywnego spędzenia wolnego czasu. Chcemy również promować sport jako alternatywę dla spędzania wolnego czasu oraz formę przeciwdziałania zagrożeniom społecznym i promocję zdrowego oraz aktywnego stylu życia.

DLA KOGO

 • Turniej przeznaczony jest dla dwóch kategorii wiekowych:
  u-12 (rocznik 2011 i młodsi) – 10 drużyn w tym 6 męskich i 4 żeńskie
  u-18 (roczniki 2005-2010) – 10 drużyn w tym 6 męskich i 4 żeńskie.
 • W turnieju mogą brać udział osoby  po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich tożsamość,
 • Drużyna, która będzie się składała z osób niepełnoletnich, musi posiadać zgody rodzica na brak przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w turnieju oraz zgody na przystąpienie do turnieju.

PROGRAM

8:00 – 8:30      – przyjazd i weryfikacja uczestników

8:30 – 8:45      – losowanie kolejności meczy

9:00                 – rozpoczęcie turnieju, dekoracja zwycięzców, posiłek regeneracyjny, zakończenie turnieju

ORGANIZATOR

NINJA
NINJA

PARTNERZY

KS Lublinianka
ALMS
Akademia WSEI

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenie od drużyny wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1)
  Załącznik nr 1 Zgłoszenie
  oraz oświadczeniami (załącznik nr 2)
  Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE
  składa drużyna drogą elektroniczną.
 • Oświadczenie pisemne rodziców/opiekunów zezwalających na udział syna/córki
  w rozgrywkach turniejowych /dotyczy osób niepełnoletnich/ (załącznik nr 2)
 • Drużyny na odpowiednich drukach należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie
  do dnia 29.09.2023 r. mailowo na adres ninjaracekids@gmail.com oraz biuro@lublinianka.eu
 • Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu
  i przepisów gry w piłkę nożną.
 • Drużyna, która nie dostarczy dokumentów nie zostanie dopuszczona do turnieju.

 

NAGRODY

Najlepsze drużyny z miejsc I-III otrzymają pamiątkowe dyplomy i puchary. Każdy uczestnik turnieju otrzyma okolicznościowy medal oraz posiłek regeneracyjny i wodę. W przypadku pozyskania sponsorów wręczone zostaną wyróżnienia: dla najlepszego bramkarza/bramkarki oraz najlepszego zawodnika/zawodniczki.

Osoby kontaktowe

Rafał Boryc

Tel. +48 725236797
e-mail: r.boryc@gmail.com

oraz

Emanuel Józefacki
e-mail: emanuel.jozefacki@lublinianka.eu