Decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Programu „Symbol” Akademia WSEI otrzymała tytuł „Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2023”.

Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć organizacji. W programie wyróżniane są te firmy i instytucje, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. Laureaci programu cechują się innowacyjnością, rozumieją rolę prestiżu w budowaniu silnej pozycji w branży oraz stale przekształcają swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencjach.

Celem programu jest także umożliwienie zaawansowanej formy promocji firm i instytucji z różnych gałęzi gospodarki i sfery społecznej przez pokazanie na forum ogólnopolskim ich osiągnięć i perspektyw w największych i najpoważniejszych w Polsce dziennikach: „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Dziękujemy za przyznanie Nam po raz kolejny tego tytułu. Jest to ważne wyróżnienie dla Akademii WSEI. Samo słowo „symbol”, daje poczucie bycia wzorem do naśladowania. Tym bardziej nieprzerwanie staramy się kształcić i rozwijać na jak najwyższym poziomie.