„System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych”

Zgodnie z założeniami i działaniami w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Ministerstwo Zdrowia przygotowało program „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych”.

Celem programu jest wdrożenie systemu zachęt do podejmowania studiów szczególnie na kierunkach medycznych takich jak pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne, w związku z zachodzącym niekorzystnym trendem spadku zainteresowania studiami tego typu.

Program przewiduje również dodatkowe działania mające zachęcić absolwentów tych kierunków studiów do podjęcia i kontynuowania pracy w zawodzie.

Z przewidzianego w programie wsparcia będą mogli skorzystać studenci oraz absolwenci uczelni nadzorowanych przez Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki kształcących na wybranych kierunkach medycznych.

Poniżej zamieszczamy plik ze szczegółami programu i zachęcamy do składania wniosków.

System_zachęt_do_podejmowania_i_kontynuowania_ studiów