Lubelska Akademia WSEI i Wydział Administracji i Nauk Społecznych

mają zaszczyt zaprosić na:

Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Praktyczna pt. „Bezpieczeństwo wewnętrzne – wymiar administracyjno-prawny i praktyczny”

Termin: 5 kwietnia 2024r.
Godziny: 9.00-16.00
Miejsce: Lubelska Akademia WSEI, Aula A

CEL KONFERENCJI

Lubelska Akademia WSEI od 15 lat kształci studentów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Nasi absolwenci pracują w instytucjach bezpieczeństwa, innych instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach w branży szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jesteśmy dumni z absolwentów, którzy na co dzień pełnią służbę w Policji, Siłach Zbrojnych RP i innych służbach mundurowych. Ponadto Akademia WSEI prowadzi szereg działań w zakresie bezpieczeństwa, współpracując z otoczeniem społeczno-gospodarczym, m.in. w ramach utworzonego Akademickiego Centrum Bezpieczeństwa Publicznego. Intencją organizatorów Konferencji jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska akademickiego, ośrodków badawczych, instytucji publicznych oraz prywatnych przedsiębiorców skupionych wokół problematyki bezpieczeństwa.

Celem konferencji jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa państwa. Konferencja ma przyczynić się do odpowiedzi na kilka pytań związanych zarówno z pojęciem bezpieczeństwa, jaki również ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie, czy Polska posiada sprawny, spójny system przygotowany na zagrożenia. W jakim kierunku należy podjąć działania aby zbudować sprawnie funkcjonujący system zapewniania bezpieczeństwa w Polsce oraz z jakich wzorców międzynarodowych warto korzystać?

DLA KOGO

 • przedstawiciele środowiska akademickiego (w tym doktoranci)
 • praktycy – przedstawiciele instytucji publicznych oraz
 • prywatni przedsiębiorcy zajmujący się problematyką bezpieczeństwa

BLOKI TEMATYCZNE

TEMATYKA KONFERENCJI

Aby w pełni pokazać interdyscyplinarność podejmowanej tematyki, sformułowano następujące obszary tematyczne:

– Współczesne środowisko bezpieczeństwa państwa,
– Regulacje prawne zapewnienia bezpieczeństwa,
– Rola i zadania instytucji bezpieczeństwa,
– Zarządzanie bezpieczeństwem państwa,
– Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
– Bezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym,
– Bezpieczeństwo społeczne.

ORGANIZATOR

Akademia WSEI Nowa

PATRONAT HONOROWY

Nadbużańska Straż Graniczna
Komenda Wojewódzka Policji

PATRONAT MEDIALNY

Radio Free
tvp3
polskie radio lublin

KOMITET NAUKOWY

 • gen. bryg. dr Rafał Miernik – dowódca 19 Brygady Zmechanizowanej w Lublinie
 • płk dr hab. Juliusz S. Tym, prof. ASzWoj – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • płk dr hab. Artur Michalak – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr hab. Wołowiec Tomasz, prof. Akademii WSEI, Prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej – Lubelska Akademia WSEI
 • dr Paździor Mariusz, prof. Akademii WSEI, Prorektor do spraw kształcenia i spraw studenckich – Lubelska Akademia WSEI
 • dr Wojciechowski Łukasz, prof. Akademii WSEI, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych – Lubelska Akademia WSEI
 • ppłk dr Jastrzębski Wińczysław, Koordynator kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – Lubelska Akademia WSEI
 • dr Sylwia Gwoździewicz – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr Paweł Pochodyła – Lubelska Akademia WSEI
 • prof. dr hab. Maciej Jońca – Uniwersytet Szczeciński

KOMITET ORGANIZACYJNY

Komitet organizacyjny:
– ppłk dr Wińczysław Jastrzębski (Przewodniczący Komitetu organizacyjnego)
– dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI
– r.pr. Dagny Derewiecka
– mgr Renata Wybacz, Kierownik Dziekanatu Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
– ppłk dr Rafał Chrupek –  Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

– dr Anna Chabasińska – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną w dedykowanym formularzu zgłoszeniowym.

Ważne terminy:

Do 22.03.2024 r. – ostateczny termin zgłoszenia się na Konferencję

Do 31.03.2024 r. – ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Do 15.05.2024 r. – ostateczny termin przesłania tekstów do publikacji

Osoby, które nie publikowały jeszcze rozdziałów w monografiach Wydawnictwa Innovatio Press prosimy o kontakt na adres konferencjabezpieczenstwo@wsei.lublin.pl w celu uzyskania wytycznych redakcyjnych.

 

OPŁATY

Udział w konferencji jest płatny i wynosi w zależności od wyboru opcji:

100 zł – udział bierny – obejmuje materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa i lunch

250 zł – udział czynny – obejmuje wygłoszenie referatu, publikację, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa i lunch

150 zł – udział czynny (doktoranci) – obejmuje wygłoszenie referatu, publikację, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa i lunch

Tytuł wpłaty: “Konferencja Bezpieczeństwo – imię i nazwisko uczestnika”

Nr konta do wpłat (ostateczny termin – 31.03.2024 r.)
06 1140 1094 0000 2027 6900 1026
Lubelska Akademia WSEI
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin
NIP 712-26-52-693

DODATKOWE INFORMACJE

Efektem końcowym będzie recenzowana monografia naukowa w Wydawnictwie Innovatio Press wpisanym na ministerialną listę wydawnictw, planowany termin wydania – wrzesień 2024.

Osoby kontaktowe

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt mailowy na adres: konferencjabezpieczenstwo@wsei.lublin.pl

Informacje są także udzielane w Dziekanacie Wydziału Administracji i Nauk Społecznych:
mgr Renata Wybacz, Kierownik Dziekanatu
tel. 81 749 32 36
renata.wybacz@wsei.lublin.pl