Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną zachorowaniami wywołanymi przez Koronawirus w krajach azjatyckich i we Włoszech (w szczególności w regionie Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania i Lacjum), w trosce o bezpieczeństwo całej społeczności WSEI w Lublinie, osobom, które w ostatnich dniach wróciły z tych rejonów świata zaleca się szczególną ostrożność, ograniczenie bieżącej aktywności i kontaktów z otoczeniem do niezbędnego minimum przez 14 dni oraz uważne monitorowanie swojego organizmu. Wystąpienie jakichkolwiek negatywnych oznak i dolegliwości, szczególnie ze strony układu oddechowego, powinno być natychmiastowym sygnałem, by zgłosić się do lekarza chorób zakaźnych.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zaleca wstrzymanie wszystkich wyjazdów oraz przyjazdów pracowników oraz studentów do i z krajów objętych szczególną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wystąpieniem zachorowań wywołanych Koronawirusem oraz rekomenduje zachowanie szczególnej ostrożności w związku z wyjazdem/przyjazdem do i z pozostałych krajów regionu Azji i Pacyfiku oraz z Włoch.

W związku z zaistniałą sytuacją, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie informuje, że zawiesza przyjmowanie rezerwacji w Domu Studenta WSEI od osób przyjeżdżających z terenów objętych szczególną sytuacją epidemiologiczną związaną z zachorowaniami spowodowanymi Koronawirusem, a wszystkie dokonane rezerwacje od osób podróżujących z tych terenów anuluje się do odwołania.

Jednocześnie, Władze Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie przypominają, że jesteśmy zobowiązani do śledzenia najnowszych wytycznych i zaleceń określonych w komunikatach publikowanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie oraz ich przestrzegania. Ponadto, społeczności WSEI w Lublinie zaleca się szczególną dbałość o higienę, częste mycie rąk. W tym celu Uczelnia w pomieszczeniach sanitarnych zabezpieczyła środki dezynfekujące i zaleca ich używanie.

Mając na uwadze wspólne dobro i bezpieczeństwo proszę wszystkich o odpowiedzialne podejście do sprawy.

Lublin, dnia 27.02.2020 r.

 

REKTOR

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Prof. dr hab. Marek Żmigrodzki